Staden har ca 180 hyresbostäder, huvudsakligen s.k. aravabostäder.

  • De allmänna hyresbostäderna (Oy Granilla Ab)
  • Bostäderna på Juusvägen är primärt avsedda för ungdomar i åldern 18–26 år (Juusvägen 5/HOAS). Bostäderna består av enrummare, studentbostäder (”cellbostäder”) och familjebostäder.
  • Pensionärsbostäderna kan sökas av Grankullapensionärer.

Invånarna väljs utgående från de sökandes bostadsbehov, tillgångar och inkomster. Förtur ges åt sökande som är skrivna i Grankulla och som är i mest brådskande behov av bostad (t.ex. sökande som är bostadslösa eller som har ålagts att flytta), samt dem som är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna.

Hur man ansöker om hyresbostad

Blanketter finns också att få vid stadshusets information eller socialbyrån.

Stadens hyresbostäder:
Socialbyrån
Köpcentrum Grani 3. vån.
Grankullavägen 7
02700 Grankulla
tfn 040 665 4814
telefontiden vardagar kl. 14-15

Ansökan om stadens hyresbostad sänds per e-post till adressen vuokra-asunnot@kauniainen.fi eller per brev till: 
Grankulla socialbyrå, PB 52, 02701 Grankulla

Hyresbostäder till pensionärer:
chef för servicecentret
Marianne Ekholm
tfn 050 301 7457
marianne.ekholm@kauniainen.fi

Ansökan om pensionärsbostad sänds till:
Servicehandledning, Villa Breda, Bredavägen 16, 02700 Grankulla

Ansökningar som har lämnats in under 2021 är i kraft fram till 28.2.2022.

Hyresbostäder i Oy Granilla Ab, och hur man säger upp sin bostad 

Vi rekommenderar att de boende skaffar en hemförsäkring med tanke på eventuella skador. De som bor i Oy Granilla Ab ska dessutom göra upp egna elavtal. Vattenavgiften ingår i hyran i alla bostäder utom på Trädgårdsvägen.

Information för boende i Oy Granilla Ab (Sportvägen 10, Heikelsgränden 2, Jarl Hemmers gränd 1, Lindstedtsvägen 1, Keragränden 1, Trädgårdsvägen 2, Mätäskuja 2): Realia > Tjänster för hyresgäster

En bostad i Oy Granilla Ab ska sägas upp skriftligen på en särskild uppsägningsblankett. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad. Det lönar sig att lämna in anmälan om uppsägning så tidigt som möjligt. Läs mer om hur du säger upp ditt hyresavtal på Realias webbplats.

Obs! Sänd anmälan om uppsägning per post till adressen:
Realia Asuntovuokraus/Kirsi Ripatti, Gjuterivägen 17–19, 00380 Helsingfors.

Bostäder på Brandkårsgränden 4 i Grankulla (Villa Viola)

Lediga hyresbostäder i flervåningshuset som blev klart i juli 2017 på Brandkårsgränden 4 nära servicecentret Villa Breda förmedlas av Realia Asuntovuokraus. Frågor om lediga bostäder kan riktas direkt till Realia, tfn 010 228 5555. Staden har möjlighet att påverka valet av hyresgäster. Bostäderna ligger nära servicecentret och prioritet ges åt pensionärer, äldre personer och personer i behov av handikappanpassad bostad som är bosatta i Grankulla.

Bostadsbidrag

Låginkomsttagare kan ansöka om bostadsbidrag för att täcka en del av boendekostnaderna. Bostadsbidragen finansieras av staten och kan sökas hos Folkpensionsanstalten (FPA). FPA har hand om följande former av bostadsbidrag:

  • allmänt bostadsbidrag
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • bostadstillägg för studerande
  • bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd

Disponenttjänster och fastighetsskötsel

(Sportvägen 10, Heikelsgränden 2, Jarl Hemmers gränd 1, Lindstedtsvägen 1, Keragränden 1, Trädgårdsvägen 2, Mätäskuja 2):

Realia Management (bl.a. hyresbetalning och uppsägning av hyresavtal)
Kundtjänst 010 228 5000
må-tor kl. 8.30-16.00, fre kl. 9-16
asiakaspalvelu.rm@realia.fi
PB 3000 (Gjuterivägen 17-19), 00380 Helsingfors

Kotikatu Kauniainen (felanmälningar om fastigheterna, fastighetsskötsel samt skötsel av utomhusområdena, bastuturer, bilplatser, avhämtning och returnering av nycklar)
Kundtjänst 010 270 8780
må-fre 8-16
kauniainen@kotikatu.fi
Knektbrogränden 6, 02630 Esbo
Jour 010 270 8090

HOAS sköter disponenttjänsterna och fastighetsskötseln för bostäderna på Juusvägen 5

Kundservice 09 549 900
må kl. 10-16, ti-to kl. 12-16 och fr kl. 10-16

Gör felanmälan gällande bostaden, fastigheten och gårdsområdet med felanmälningsblanketten på Hoas webbplats.