Tillbaka till aktuellt
9.12.2021 | Kommunteknik
Määräaika 14.1.2022 klo 12.00.

Alla esitetyillä tarjouspyyntöasiakirjoilla Kauniaisten kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin metsäkuvioiden hoitotöistä hoitokaudelle 2022-2023.

HANKINTAA KOSKEVAT LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava keskiviikkoon 22.12.2021 mennessä. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kauniainen@kauniainen.fi ja sähköpostin otsikon tulee olla ”Kysymys – Kauniaisten kaupungin metsäkuvioiden hoitotyöt 2022-2023”.

Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä tarjouspyynnön mahdolliset täsmennykset julkaistaan viimeistään keskiviikkona 29.12.2021 klo 16.00 mennessä tällä sivulla https://www.kauniainen.fi/tarjouspyynnot/kauniaisten-kaupungin-metsakuvioiden-hoitotyot-2022-2023/.

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin tältä sivulta ennen tarjouksen jättämistä, tai pyydettävä ne kaupungin yhteyshenkilöltä määräaikaan mennessä (ks. tarjouspyyntöaineisto).  Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN

Sitova suomenkielinen sähköinen tarjous liitteineen on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi perjantaihin 14.1.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikon tulee olla ”Tarjous: Kauniaisten kaupungin metsäkuvioiden hoitotyöt 2022-2023”.

Tarjouksen voi toimittaa myös suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 14.1.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kauniaisten kaupunki
Kirjaamo
PL 52
02701 Kauniainen

Kuoreen merkintä ”Tarjous: Kauniaisten kaupungin metsäkuvioiden hoitotyöt 2022-2023”.