Yhteystiedot Valikko

Kotihoito

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia.

Sotainvalidit, joilla on yli 20 %:n invaliditeetti, saavat asiakkaan ja kotihoidon yhteisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sopimat kotihoidon palvelut maksutta.

Kotihoidon kautta saatavia tukipalveluja ovat kotiin kuljetettu ateria, turvapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki sekä saunotus- ja pyykkipalvelu.

Siivouspalveluita voi tiedustella yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kotikuntoutus, kuntoutusta arjen toiminnoissa

Laitos – ja avokuntoutuksen rinnalle on kehitetty kotikuntoutusmuoto, joka antaa mahdollisuuden ikääntyneiden toimintakykyisyyden parantamiseen.  Kuntoutuksen avulla parannetaan iäkkään ihmisen mahdollisuuksia muun muassa sairaalasta kotiutuessaan saada takaisin omat voimavarat ja toimintakyky, jotta pärjääminen arjessa omassa kodissa olisi sujuvaa.  Tavoitteena että kotona asuminen mahdollistuu mahdollisimman pitkään.

Kauniaisten kotihoito haluaa yhteisesti muiden asiantuntija-ammattilaisten kanssa toteuttaa tätä ajatusta ja toimintamallia, jotta iäkkäiden mahdollisuus olla kotona toteutuisi vieläkin paremmin.

Lue lisää toiminnasta täältä >