Valikko

Villa Apollon ryhmäkoti

Kauniaisten kaupungin vanhuspalvelun kautta voi hakea kuuden hengen ryhmäkoti Villa Apolloon.

Ryhmäkoti on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat runsaasti apua päivittäisissä toimissa, mutta eivät kuitenkaan ympärivuorokautista tai sairaalahoitoa. Ryhmäkodissa asukkailla on oma huone, jonka he kalustavat itse, huoneen yhteydessä omat WC- ja peseytymistilat sekä kaikille yhteinen tila oleskelua ja ruokailuja varten.

Asukkailta peritään maksuna vuokra, ateriamaksu, perusmaksu, mahdollinen turvapuhelinmaksu sekä yksilöllinen palvelumaksu, joka kattaa jokapäiväisen hoidon ja hoivan.

Ryhmäkodin hoidosta sekä sen asukkaista huolehtii kotihoidon henkilökunta.
Osastonhoitaja puh. (09) 5056 536 antaa lisätietoa ryhmäkodista.

Hakeminen Villa Apollon asuntoihin ja ryhmäkotiin

Kauniaisten kaupungin Villa Apollon vuokratalo on valmistunut vuonna 2003 osoitteeseen Palokunnantie 7. Asunnot sijaitsevat samassa pihapiirissä senioriasuntojen kanssa. Vuokratalossa on 16 asuntoa sekä kuuden henkilön ryhmäkoti. Kaikki asunnot on suunniteltu siten, että niissä voi selviytyä päivittäisistä toimista apuvälineidenkin kera.

Asunnot ovat kaupungin vuokra-asuntoja ja asukkaiden tulee olla kauniaislaisia.

Asunnot

Asunnot sijaitsevat talon toisessa ja kolmannessa kerroksessa (talossa on hissi) ja niistä neljä on kooltaan 65 m2 ja 12 on 36-40 m2 :n suuruisia. Kaikissa asunnoissa on parveke. Talon ensimmäisessä kerroksessa on asukkaiden käytettävissä pyykinpesutilat sekä sauna ja yhteinen sisääntuloaula. Asuntojen kuukausivuokrat määräytyvät niiden koon ja sijaintikerroksen mukaan seuraavasti:
 
Yksiöt    
36 m2    
478,38 €     (2. kerros)
492,88 €     (3.kerros)
     
39,5 m2    
524,89 €     (2.kerros)
540,80 €     (3.kerros)
     
40 m2    
531,54 €     (2.kerros)
547,64 €     (3.kerros)

Kolmiot     
65 m2    
863,75 €     (2.kerros)
889,92 €     (3.kerros)

Vuokran lisäksi asukkaalta peritään erillinen vesimaksu 15,64 euroa/kk. Asukkaalla on mahdollisuus vuokrata autohallipaikka, josta peritään 26 euroa/kk.

Asukkaat voivat ostaa tarvitsemansa palvelun joko kaupungin kotihoidolta yhdessä laadittavan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti tai muilta palveluntuottajilta.

Ryhmäkoti

Kuuden henkilön ryhmäkoti on Villa Apollon ensimmäisessä kerroksessa ja sen asukkailla on omat n. 26 m2 :n huoneet peseytymistiloineen sekä yhteinen oleskelu- ja ruokailutila. Asukkaiden päivittäisestä hoidosta huolehtii kaupungin kotihoito. Asukkaat maksavat vuokran, vesimaksun, erilliset ateria- ja perusmaksut, sekä yksilöllisesti laadittavan hoito- ja palvelusuunnitelman ja tulojen perusteella määräytyvän palvelumaksun.

Ryhmäkodin asuntojen kuukausivuokrat:
25,5 m2    
445,64 €     (1 kpl)

26  m2    
452,08 €     (5 kpl)


Valintaperusteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta on määrittänyt asukkaiden valintaperusteet seuraavasti:

   1. Nykyinen asunto on hakijan (tai puolison) liikuntakykyyn nähden epätarkoituksenmukainen. Hissittömyys ja muut asunnon heikosti toimivat rakenteet vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä ja muuttaminen liikuntaesteettömäksi suunniteltuun asuntoon voi vähentää tai siirtää palvelujen tarvetta.
   2. Hakija (tai puoliso) tarvitsee sairauden, vamman tai liikuntakyvyn heikkenemisen vuoksi apua päivittäisissä toiminnoissa, mutta selviytyy pääsääntöisesti yhden henkilön avustamana.
   3. Hakija ei kokemansa turvattomuuden vuoksi voi asua nykyisessä asunnossaan

Asukkaat ryhmäkotiin valitaan noudattaen em. perusteita. Ryhmäkotiin valittavan asukkaan palvelujen tarve on kuitenkin suurempi kuin muissa Villa Apollon asunnoissa ja hän hyötyy ryhmäkodin tarjoamasta yhteisöasumisesta.

Näiden periaatteiden lisäksi yksittäistapauksissa käytetään harkintaa asiakkaan ja kunnan kannalta tarkoituksenmukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi.

Asukkailla on mahdollisuus hakea Kelalta asumistukea. Asumistuen saaminen edellyttää, että hakija täyttää Kelan tuelle asettamat edellytykset.
Mikäli asukkaalle palveluista kertyvien maksujen yhteismäärä nousee niin suureksi, että asukkaan toimeentulo heikentyy kohtuuttomasti, voidaan palveluista määrättyä maksua alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesti.

Hakeminen

Ryhmäkotipaikoista ollaan yhteydessä kotihoidon osastonhoitajaan p.(09) 5056 536.

Hakemuslomakkeita ja tarkempi esittely vuokra-asunnoista on saatavana kaupungintalolla ja Villa Bredassa. Hakemukset tulee täytettyinä palauttaa osoitteella: Marianne Ekholm Villa Breda, Bredantie 16, 02700 Kauniainen.

Lisätietoja vuokra-asunnoista ja niihin hakemisesta antaa palvelukeskuksen johtaja Marianne Ekholm puh. 5056 457(ti-to).

Sosiaalityöntekijät avustavat tarvittaessa asuntohakemuksen täyttämisessä.