Valikko

Turvapuhelin / turvapalvelut


Tarvittaessa voi kotiin saada käyttöönsä turvapuhelimen, jonka avulla voi ympäri vuorokauden hälyttää apua Esperin hälytyskeskuksesta. Turvapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti yksin asuville vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joilla äkillinen sairaanhoidollinen tai muu avun tarve on ilmeinen. Asiakkaalta peritään turvapuhelimen käytöstä bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu. Mikäli bruttotulot ylittävät 2000 euroa kuukaudessa, ei turvapuhelinta voida kaupungin kustannuksella myöntää.


Kotihoidon tukipalveluhakemus (pdf) (183.8 KB)Tuloselvityslomake

Turvapuhelimen palvelun voi ostaa myös yksityisesti.
Tiedustelut esim. Oy Esperi Ab puh. 010 4088 117 ja Vanhustyön Keskusliitto puh. 09 350 8600 (vaihde).