Yhteystiedot Valikko

Vammaisneuvosto

Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.  Vammaisneuvoston kokoonpanon päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.

Neuvoston tehtävänä on mm.

  • toimia vammaisalan asiantuntija- ja yhteistyöelimenä ja edunvalvojana
  • tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja
  • edistää vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä
  • seurata kaupungin suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä sekä toimia hallinnon vammaisasiantuntijana
  • edistää tasa-arvoa edesauttamalla vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • seurata vammaispoliittisen ohjelman toteutumista

Vammaisneuvoston toiminta perustuu vammaispalvelulakiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee kahden vuoden toimintakaudeksi neljä (4) jäsentä, joista yksi on lautakunnan jäsen. Lisäksi neuvostoon valitaan kuusi (6) vammaisten henkilöiden edustajaa. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vammaisneuvosto kaudelle 2017 - 2019

Varsinainen jäsenVarajäsen
Marketta Forsell, puheenjohtaja
Kynnys ry
Nan Björkskog-Lindborg
Grankulla boende rf

Hannele Nikkanen
Allergia- ja Astmayhdistys,
Espoo- Länsi-Uusimaa

Jon Tallberg
Steg för steg rf

Eva Pesonen
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Sv.synskadade i Mellersta Nyland r.f.

Kari Pesonen
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Sv.synskadade i Mellersta Nyland r.f.

Erkki Suvanto
Espoon ja Kauniaisten
Hengitysyhdistys ry

Mikael Bergman
Jaatinen, vammaisperheiden
monitoimikeskus

Marjatta Sykkö
Espoon Reumayhdistys ry.
Esbo Reumaförbund rf

Riitta Nieminen
Allergia- ja Astmayhdistys r.y.

Monica Tallberg

Niklas Jansson

Viranhaltijajäseninä toimivat vastaava fysioterapeutti Mirjam Vähäsarja, liikennesuunnittelun projekti-insinööri Lennart Långström ja hallintoassistentti Saara Leppäharju, joka toimii vammaisneuvoston sihteerinä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta nimeää oman edustajansa ja varajäsenen vammaisneuvostoon. Varsinainen jäsen on Matti Kivinen ja varalla on Matti Soirinsuo.