Yhteystiedot Valikko

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua voi saada sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu ikäihmisille 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikäihmisen kotona selviytymistä.

Eläkeläisille, jotka eivät kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä sairauden tai muun liikkumista vaikeuttavan syyn vuoksi voivat hakea sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua (taksikortti). Taksikortti on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin (ei terveydenhuollon matkoihin). Kuljetustukea ei myönnetä, jos yksinasuvan bruttotulot ylittävät 1 820 €/kk tai pariskunnalla 3 357 €/kk.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu vaikeavammaisille

Ota yhteys sosiaalityöntekijään.

Villa Bredan kuljetuspalvelut

Villa Bredan kuljetuspalvelu auttaa niitä eläkeläisiä, jotka eivät omin avuin pääse palvelukeskukseen aterioimaan tai harrastamaan. Edestakaisesta kuljetuksesta peritään 2 euroa/suunta.

Kauniaisten palvelulinja

Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) palvelulinja liikennöi myös Kauniaisten alueella. Kauniaisten palvelulinjan (P50) on tarkoitus palvella kaikkia kuntalaisia, erityisesti niissä kaupunginosissa asuvia, joissa ei ole normaalia joukkoliikennettä.

Reitin pääkohteena on keskusta kauppoineen ja kirjasto, Villa Breda sekä uimahalli. Pyydettäessä linja kulkee esim. terveyskeskuksen kautta. Reitti käsittää myös kierroksen Sepänkylässä.

Palvelulinja ajetaan maanantaista perjantaihin, ympyrälinjana kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan; ensin kaksi kertaa vastapäivään, sitten kaksi myötäpäivään. Linja ajetaan Taksikuljetus Oy:n minibusseilla, puh. 09 350 5070, puh. 050 343 6393 (autoon).

Palvelulinjalla matkustaminen on maksullista.