Yhteystiedot Valikko

Vammaisten palvelut

Vammaispalvelujen tavoitteet

 • oikeus itsenäiseen elämään
 • itsemääräämisoikeus
 • oikeus esteettömyyteen
 • oikeus joustaviin etuihin
 • oikeus luotettavaan ja asianmukaiseen palveluun 

Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet

Kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus:

 • Kuljetuspalvelut
 • Palveluasuminen
 • Asunnon muutostyöt
 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • Henkilökohtainen avustaja
 • Päivätoiminta

Muut palvelut

Kaikille vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet

ns. määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet:

 • Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus
 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiinPalveluja ja tukitoimia haetaan sosiaali- ja terveystoimistosta.

Vammaispalvelulaki

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kaupungin on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laadultaan sellaisina, kuin kaupungissa esiintyvä tarve edellyttää.

Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen: Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuisuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia myönnettäessä ei suoriteta taloudellista harkintaa vaan etuisuuden myöntäminen perustuu vamman tai sairauden aiheuttamaan pitkäaikaiseen haittaan.