Valikko

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jossa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee päivittäisessä elämässään. Toimintaterapian keinoin pystytään tukemaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, silloin kun vamma, sairaus tai ikääntyminen heikentää toimintakykyä, yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristön kanssa.

Toimintaterapeutin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille.