Valikko
 

Opiskeluterveydenhuolto

Ohje opiskeluterveydenhuollosta Kauniaisissa

Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely. Vastaamalla kyselyyn saat tietoa omasta terveydentilastasi ja sinulla on mahdollisuus keskustella sinua askarruttavista asioista opiskeluterveydenhoitajan kanssa. Kysely toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Toisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus kevätlukukaudella varata terveydenhoitajan kautta aika terveystarkastukseen.

Äkillisesti sairastuessasi

 • Ota yhteys oman kuntasi terveysasemaan
 • Jos kotikuntasi sijaitsee kauempana, ota yhteyttä Kauniaisten terveysasemalle, puh. 09 8789 1300
 • virka-ajan ulkopuolella päivystyksestä vastaa pääkaupunkiseudun yhteispäivystyspisteet, lähin on Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka. Neuvoa voit kysyä Terveysneuvonnasta puh. 09 87 10023.

Pitkäaikaissairauden seurantakäynnille

suosittelemme ensisijaisesti hakeutumaan omaan kotikuntaan hoidon jatkuvuuden ja sujuvuuden takaamiseksi. Tarvittaessa voit varata opiskeluterveydenhoitajan kautta ajan lääkärille Kauniaisten terveysasemalle. Tilaa etukäteen aikaisemmat sairauskertomustiedot hoitaneilta tahoilta ja ota reseptit/lääkelista mukaan.  Mikäli olet ollut erikoissairaanhoidon seurannassa aiemmassa kotikunnassasi, sinun tulisi pyytää hoitanutta tahoa tekemään lähete HUS-alueen vastaavaan erikoissairaanhoidon yksikköön.

Suun terveydenhuolto

Kauniaisten kaupungin opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat opiskelijat voivat kotikunnastaan riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen Kauniaisten terveyskeskukseen yhden kerran opintojensa aikana. Käynnillä tulee pyydettäessä esittää opiskelutodistus.

Terveyskeskuksessa annettu hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Mielenterveysasioissa

suosittelemme jatkamaan aiempaa hoitosuhdetta kotikunnassasi. Voit kuitenkin ottaa yhteyttä Kauniaisten opiskeluterveydenhoitajaan myös mielenterveysasioissa.

Rokotukset

hoidetaan pääsääntöisesti oman kotikuntasi terveysasemalla. Perusrokotuksista voit sopia opiskeluterveydenhoitajan kanssa. Huomioi, että rokotusohjelma tulee aloittaa ajoissa (väh. 6 kk) ennen matkalle lähtöä. Vaihto-oppilasvuotta varten tarvittavat lääkärintodistukset tms. hoidetaan pääsääntöisesti yksityispuolella.

Muita tahoja, joista voit kysyä neuvoa tai hakea apua:

-   YTHS:n terveystietopankki, www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki
 • Luotettavaa tietoa terveydestä
Nuorten mielenterveystalo, www.nuortenmielenterveystalo.fi
 • HUS:in tuottamaa tietoa nuorten mielenterveyspalveluista, apua ja ohjeita
-  Mielentaide ry, www.mielentaide.fi
 • valtakunnallinen vapaaehtoistyöllä toimiva mielenterveyskuntoutujien taideyhdistys

Nuorten kriisipiste, www.helsinkimissio.fi/nuorten-kriisipiste

Nyyti, www.nyyti.fi
•  edistää ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa

- Päihdelinkki
•  kattavasti tietoa päihteistä ja riippuvuuksista

Nuorten turvatalo, Punainen Risti, www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta

MLL:n Nuorten netti ja puhelin, www.mll.fi/nuortennetti/, puh. 116111 (ma-pe 14-20, la-su 17-20)

-    Verkkoterkkarit, mm. www.facebook.com/verkkoterkkarit
 • Chat-ohjelma terveyteen, aikuistumiseen, opiskeluun tms. liittyvistä kysymyksistä
-    Tyttöjen Talo, www.tyttojentalo.fi, Toinen Linja 3, 2½ kerros, 00530 Helsinki, puh. 09 824 052 22
 • Mm. tukea aikuistumisessa, seksuaalisuudessa
-    Poikien Talo, www.poikientalo.fi, Kangasalantie 11, 00550 Helsinki

-    Seurakunta, www.kauniaistenseurakunta.fi, www.grankullasvenskaforsamling.fi

-    Työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalintapsykologi, www.mol.fi

-    Sukupuolitautien pkl, Iho- ja allergiasairaala, Meilahdentie 2, Helsinki,
puh.  09 471 86220, ma-pe klo 8.00-12.00 
 • Oireiset sukupuolitaudit
 • Oireettomassa epäilyssä ota yhteyttä opiskeluterveydenhoitajaan
-    Väestöliitto www.vaestoliitto.fi/nuoret/, puh. 040 1679 005 (ma-ke 13-15)
 • Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset
-    Nettipoliisi, www.poliisi.fi/nettipoliisi
 • asiaton lähestyminen nettipalvelimessa, nettikiusaaminen
 • epäily rikoksesta/rikoksen uhka

-    Etelänsyli http://etelansyli.fi

 • tietoa syömishäiriöistä ja niitä sairastavien tukimuodoista
 • valtakunnallinen vapaaehtoistyöllä toimiva mielenterveyskuntoutujien taideyhdistys
Päivitetty 29.12.2015