Yhteystiedot Valikko

Työterveyshuoltoa yrityksille

Yritystyöterveyshuolto

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan terveyskeskusten tarjoamat yritystyöterveyspalvelut on yhdistetty Vantaan kaupungin omistamaan Vantaan Työterveys liikelaitokseen.

Vantaan Työterveys liikelaitos tekee sopimuksen yritysten kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä. Palvelut kattavat lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä myös yleislääkäritasoisen työterveyslähtöisen sairaanhoidon yrityksen niin halutessa.

Yrityksen kanssa neuvotellaan lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuollon toimintasuunnitelma yrityskohtaisesti. Se sisältää työpaikkaselvitykset, neuvonta- ja ohjauspalvelut, ensiapuvalmiuden suunnittelun, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävät toimet ja vajaakuntoisten seurannan. Työkykyä ylläpitävään toimintaan kuuluvat työkykyarviot, kuntoutussuunnitelmat, työyhteistyö ja varhaisen tuen sekä päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallien toteuttaminen yhteistyössä yrityksen kanssa.
Yritykset maksavat yritysterveydenhuollon palveluista Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunnan hyväksymät maksut, joista Kela korvaa 50-60 prosenttia vuosittain päättämiinsä enimmäismääriin asti.