Yhteystiedot Valikko

Sydänneuvonta

Ota yhteys:
- kun sinulla on todettu jokin sydänsairaus tai verenpainetauti
- haluat seurata verenpainetta, saada kolesteroliohjausta tai saada lisätietoja Marevan-lääkitystä koskevissa kysymyksissä
- saada lisätietoa Marevan-, Xarelto-, Pradaxa- ja Eliquis-lääkitystä koskevissa kysymyksissä eteisvärinän hoidossa
- olet ollut sydäntutkimuksissa, -hoidoissa, -leikkauksissa tai muissa sydäntoimenpiteissä
- voit ottaa myös yhteyttä tarvittaessa muissakin sydänasioissa