Yhteystiedot Valikko

Tukea toimeentuloon

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalipalveluista. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, joka ei voi saada muuten toimeentuloaan ja jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. 

Voit hakea toimeentulotukea sähköisesti www.kela.fi/asiointi tai paperilomakkeella.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Jos olet jo saanut Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta, tai jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää tukea suoraan oman kuntasi sosiaali- ja terveystoimen sosiaalipalveluista. Kun haet täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnalta, liitä hakemukseen mukaan aina Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea:

- Sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.
- Menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi (esimerkiksi lapsen ja nuoren vähäistä suuremmat harrastusmenot, välttämättömät opiskelusta aiheutuvat menot tai ensiasunnon välttämättömät kalusteet).

Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea:

- Tuki perustuu harkintaan ja sosiaalityön suunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja kunnan sosiaalityötekijän kanssa.
- Edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.
- Muun muassa asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi.

Talous- ja velkaneuvonta

Velkaneuvonta tarjoaa tietoja ja neuvoja velkojen hoidosta. Tavoitteena on tukea asiakkaan omaa taloudellista toimintaa ja päätöksentekoa. Neuvonta on lakisääteistä ja asiakkaalle maksutonta. Kauniaisten kaupungilla on velkaneuvonta-asioissa yhteistyösopimus Espoon kaupungin kanssa.