Yhteystiedot Valikko

Vammaispalvelut

Vammaispalvelu

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kaupungin on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laadultaan sellaisina, kuin kaupungissa esiintyvä tarve edellyttää.

Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen:

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuisuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia myönnettäessä ei suoriteta taloudellista harkintaa vaan etuisuuden myöntäminen perustuu vamman tai sairauden aiheuttamaan pitkäaikaiseen haittaan.

Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet (kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus)


  • Palveluasuminen
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Henkilökohtainen avustaja
  • Päivätoiminta

Kaikille vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet (ns. määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet)

  • Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus
  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien hakeminen


Palveluja ja tukitoimia haetaan sosiaali- ja terveystoimistosta, jossa myös on saatavilla hakemuslomakkeita. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus ja mahdolliset muut selvitykset palvelun tarpeesta. Vammaispalvelun myöntämisestä päättää sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä antavaa neuvoja vammaispalveluun liittyvissä asioissa.

Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelut hakemus (pdf 63 KB)

Vammaispalveluhakemus (pdf) (20.1 KB)