Valikko

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, täydentävää ja ehkäisevää kunnan sosiaalipalvelusta.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, joka ei voi saada muuten toimeentuloaan ja jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.  Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Voit hakea toimeentulotukea sähköisesti www.kela.fi/asiointi tai paperilomakkeella. Lomakkeita saa  Kelan toimistoista, sosiaalitoimistosta tai verkosta www.kela.fi/lomakkeet.

Postita hakemuksesi osoitteeseen:
Kela, PL 10, 00056 KELA

Lähetä hakemuksen mukana kunnalta saamasi viimeisin toimeentulotukipäätös tai kopio siitä.

Perustoimeentulotuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä.

Lisätietoja ja apua hakemuksen täyttämiseen:
•    verkosta http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet
•    toimeentulotuen palvelunumerosta
•    Kelan toimistoista

Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea oman kuntasi sosiaali-ja terveystoimen sosiaalipalveluista.

Jos olet jo saanut Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta, voi hakea täydentävää tai ehkäisevää tukea suoraan omasta kotikunnastasi. Jotta voit hakea täydentävää toimeentulotukea suoraan kunnasta, sinulla pitää olla ensin Kelan päätös perustoimeentulotuesta. Hakiessasi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnalta, liitä hakemukseen mukaan Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea:

- sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea

- menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi (esimerkiksi lapsen ja nuoren vähäistä suuremmat harrastusmenot, välttämättömät opiskelusta aiheutuvat menot tai ensiasunnon välttämättömät kalusteet).

Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea:

- Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka perustuu harkintaan ja sosiaalityön suunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja kunnan sosiaalityötekijän kanssa.

- Kunta myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

- Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi.