Yhteystiedot Valikko

Palvelut maahanmuuttajille

Kaupungin maahanmuuttajapalvelut on pääsääntöisesti tarkoitettu Kauniaisiin saapuville kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille, jotka ovat asuneet Suomessa alle kolme vuotta. Maahanmuuttajille tarjotaan palveluohjausta ja neuvontaa sekä tukea kotoutumisprosessissa. Lisäksi maahanmuuttopalvelut vastaa kiintiöpakolaisten vastaanottojärjestelyistä.

Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää kuntia järjestämään kuntaan muuttaneille pakolaisille kotoutumisajan palvelut 3-4 vuoden ajan riippuen henkilön oleskelulupastatuksesta. Laissa määritellään myös kunnille maksettavat korvaukset tältä ajalta.

2017-2020 Kauniaisissa toteutetaan EU:n turvapaikka, -maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella Yhteinen kuntamme –hanketta, jossa kehitetään kotouttamispalveluita yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Hanketta koordinoi maahanmuuttokoordinaattori.

Kotouttamisohjelma 2013-2016 (pdf) (929.1 KB)