Valikko

Ensiapu ja päivystys

Kiireellinen sairaanhoito terveysasemalla 8-16

Ensisijainen hoitopaikka kiireellistä hoitoa vaativissa sairauksissa ja tapaturmissa on klo 8.00-16.00 oma terveysasema (Asematie 19, 02700 Kauniainen).

- kiireellinen hoidon tarve puh. 09 8789 1350
- ma-pe klo 8.00-15.30 (takaisinsoittopalvelu)

Tämä on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus on akuutti ja jonka taudinmääritys ja hoito tulee aloittaa kuluvan päivän aikana. Jokaiselle päivystykseen saapuvalle tai puhelimitse yhteyttä ottavalle potilaalle tehdään hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Puhelimella yhteyttä ottavalle potilaalle annetaan arvioitu vastaanottoaika. Hoito annetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa soittaa päivystykseen hoidon tarpeen arvioimista varten, hätätilanteissa kuitenkin ensisijaisesti yhteys hätäkeskukseen 112.

Päivystys iltaisin ja öisin sekä viikonloppuisin

- Jorvin sairaalan terveyskeskuspäivystys (Turuntie 150, 02740 Espoo)
- puh. 09 4718 3300
- ma-pe 16.00-08.00
- la-su ja pyhäpäivinä ympäri vuorokauden

Voit mennä myös seuraaviin päivystyspisteisiin:

- Haartmanin ja Malmin terveyskeskuspäivystykset

- Peijaksen terveyskeskuspäivystys
- Lastenklinikan päivystys (alle 16-vuotiaat)


Hampaiden ja suun terveys

- terveysaseman hammashoitolassa ensiapuluonteista hoitoa (Asematie 19, 02700 Kauniainen)
- puh. 09 5056 379 / gsm 050 411 4671
- ma-pe klo 8.00-15.00

Päivystys iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä

- päivystys Haartmanin sairaalassa, Meilahdessa (Haartmaninkatu 4 rak 12, 00290 Helsinki)
- yhteydenotto puhelimitse ennen päivystykseen tuloa, puh. 09 310 49999  
- ma-pe klo 14.00-21.00
- la-su ja pyhäpäivät klo 8.00-21.00

Yöpäivystys

- päivystys Töölön sairaalassa (Töölönkatu 40, 00260 Helsinki)
- potilaan tulee soittaa hoidon tarpeesta Töölön tapaturma-asemalle, puh. 040 621 5699
- ma-su klo 21.00–8.00
- Yöpäivystyksessä hoidetaan vain välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden hoitoa ei voida lääketieteellisin perustein siirtää seuraavalle päivälle klo 8.00. Yöpäivystys toimii lääketieteellisen kiireellisyysperiaatteen mukaisesti.