Valikko

Päivystys ja kriisipalvelut

Kiireellinen sairaanhoito 8-16.00

Ensisijainen hoitopaikka kiireellistä hoitoa vaativissa sairauksissa ja tapaturmissa
Terveysasema (Asematie 19, 02700 Kauniainen)
puh. 09 8789 1350
ma-pe klo 8.00-15.30 (takaisinsoittopalvelu)

Tämä on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus on akuutti ja jonka taudinmääritys ja hoito tulee aloittaa kuluvan päivän aikana. Jokaiselle päivystykseen saapuvalle tai puhelimitse yhteyttä ottavalle potilaalle tehdään hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Puhelimella yhteyttä ottavalle potilaalle annetaan arvioitu vastaanottoaika. Hoito annetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa soittaa päivystykseen hoidon tarpeen arvioimista varten, hätätilanteissa kuitenkin ensisijaisesti yhteys hätäkeskukseen 112.

Päivystys muina aikoina

Jorvin sairaalan terveyskeskuspäivystys (Turuntie 150, 02740 Espoo)
puh. 09 4718 3300
ma-pe 16.00-8.00
la-su ja pyhäpäivinä ympäri vuorokauden

Voit mennä myös seuraaviin päivystyspisteisiin:
Haartmanin ja Malmin terveyskeskuspäivystykset
Peijaksen terveyskeskuspäivystys
Lastenklinikan päivystys (alle 16-vuotiaat)


Kiireellinen hammashoito ja suun terveys 8-15.00

Terveysaseman hammashoitola (Asematie 19, 02700 Kauniainen)
puh. 09 5056 379
ma-pe klo 8.00-15.00
ensiapuluonteinen hoito

Päivystys muina aikoina

Haartmanin sairaala, Meilahti (Haartmaninkatu 4 rak 12, 00290 Helsinki)
puh. 09 310 49999 (yhteydenotto puhelimitse ennen päivystykseen tuloa)
la-su ja pyhäpäivät klo 8.00-21.00
ma-pe klo 14.00-21.00    

Yöpäivystys

Töölön sairaala (Töölönkatu 40, 00260 Helsinki)
puh. 040 621 5699 (yhteydenotto puhelimitse ennen päivystykseen tuloa)
ma-su klo 21.00–8.00

Yöpäivystyksessä hoidetaan vain välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden hoitoa ei voida lääketieteellisin perustein siirtää seuraavalle päivälle klo 8.00. Yöpäivystys toimii lääketieteellisen kiireellisyysperiaatteen mukaisesti.