Valikko

omahoitoPitkäaikaissairauksien omahoito

Sinä olet omien sairauksiesi paras asiantuntija. Pitkäaikaissairauksien omahoitosivulta voi löytää tietoa hoitoon, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista. Omahoito vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Omahoito on myös  itsestään huolehtimista ja sitä kautta sairauksien ennaltaehkäisyä ja niiden hoitoa.

Tämä toimintatapa koskee seuraavia sairauksia: diabetes, astma, sydän- ja verisuonisairaudet ja korkea verenpaine.

 

Sairauden omahoito

Omahoito on yksilöllistä ja päivittäistä. Omahoitoon kuuluu mm. terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, tupakoimattomuus, alkoholin välttäminen/kohtuukäyttö ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Omahoitoon sisältyy myös sairauden lääkehoito ja omatoiminen terveydentilan seuranta. Omahoidon tavoitteita ja toteutumista arvioidaan säännöllisesti mm. terveysasemalta annettavalla omahoitolomakkeella.

 

Terveysaseman omahoitopiste on tarkoitettu omahoidon tueksi. Pisteessä voi itsenäisesti mm. mitata verenpaineen, painon ja vyötärönympäryksen. Lisäksi sieltä löytyy tietoa pitkäaikaissairauksista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Luotettavaa tietoa löytyy myös verkkosivuilta www.terveyskirjasto.fi ja www.tervesuomi.fi

Sairauksien hoito terveysasemalla

Hoidon aloittamiseksi tulee varata omalta terveysasemalta aika hoitajan vastaanotolle (ensikäynti), jossa kartoitetaan yhdessä jatkohoidon, ohjauksen ja neuvonnan tarve sekä sovitaan sairauden omahoidon tavoitteista. 

Vuosikäynti

Sairauden kokonaistilanne arvioidaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-2 vuoden välein sekä hoitajan että lääkärin vastaanotolla. Aika hoitajan vastaanotolle on hyvä varata oman syntymäpäivän aikoihin. Ajanvarauksen yhteydessä annetaan täytettäväksi omahoitolomake ja lääkelista (löytyvät myös sivun alalaidasta) sekä tehdään lähete laboratorioon, jossa tulee käydä kokeissa ennen hoitajan vastaanottoa. Hoitajan kanssa sovitaan vuosikäyntiajasta lääkärille. Vastaanotolle voi halutessaan aina ottaa mukaan omaisen tai läheisen.

Muut arviokäynnit hoitajan tai lääkärin vastaanotoille sovitaan yksilöllisesti. Sairaalasta kotiutuville lääkärin vastaanottokäynti varataan sairaalan hoitoyhteenvedossa (epikriisi) olevan suunnitelman mukaan.

Ryhmäneuvonta

Ryhmäneuvonta on usein osa sairauden hoitoa. Ryhmissä annetaan lisätietoa pitkäaikaissairauksista, niiden ennalta - ehkäisystä ja tukea sairauden omahoitoon. Ajankohtaista tietoa ryhmistä saa diabeteshoitajilta ja sydänhoitajalta.

Erityistä

Astman hoito

Suosittelemme oman PEF-mittarin ostamista, sillä astman omahoidossa ja PEF-arvojen pitempiaikaisessa seurannassa oma mittari on välttämätön.

Kts.: Astma-, allergia ja siedätyshoidot

Verenpaineen seuranta

Terveydenhoitohenkilöstöltä saadun ohjeen mukaan. 

Diabeteksen hoito

1. Hoitovälineitä saa omalta terveysasemalta. Hoitovälineitä annetaan kerrallaan enintään kolmeksi kuukaudeksi ja välineet tulee tilata viimeistään viikkoa ennen niiden loppumista.
2. Silmänpohjakuvaukset tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa lähetteen.
3. Tarve jalkahoitoon ja jalkahoitajan ohjaukseen määritellään yksilöllisesti vastaanotolla.

Kts.: Diabetesneuvonta

Lomakkeet

Omahoitolomake täyttöversio

Vuosikäynnin ajanvarausohje ja laboratoriotutkimukset