Yhteystiedot Valikko

Pitkäaikaissairauksien omahoito

Sinä olet omien sairauksiesi paras asiantuntija. Pitkäaikaissairauksien omahoitosivulta löydät tietoa hoitoon, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista. Omahoito vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Omahoito on myös itsestään huolehtimista ja sitä kautta sairauksien ennaltaehkäisyä ja niiden hoitoa.

Tämä toimintatapa koskee seuraavia sairauksia: diabetes, astma, sydän- ja verisuonisairaudet ja kohonnut verenpaine.

Sairauden omahoito

Omahoito on yksilöllistä ja päivittäistä. Omahoitoon kuuluu mm. terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, tupakoimattomuus, alkoholin välttäminen/kohtuukäyttö ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Omahoitoon sisältyy myös sairauden lääkehoito ja omatoiminen terveydentilan seuranta. Omahoidon tavoitteita ja toteutumista arvioidaan säännöllisesti mm. terveysasemalta annettavalla omahoitolomakkeella.

Terveysaseman omahoitopisteessä voit mm. mitata verenpaineen, painon ja vyötärönympäryksen.

Vuosikäynti

Sairauden kokonaistilanne arvioidaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-2 vuoden välein sekä hoitajan että lääkärin vastaanotolla. Aika hoitajan vastaanotolle on hyvä varata oman syntymäpäivän aikoihin. Ajanvarauksen yhteydessä annetaan täytettäväksi omahoitolomake ja lääkelista sekä tehdään lähete laboratorioon, jossa tulee käydä kokeissa ennen hoitajan vastaanottoa. Hoitajan kanssa sovitaan vuosikäyntiajasta lääkärille. Vastaanotolle voi halutessaan aina ottaa mukaan omaisen tai läheisen.

Muut arviokäynnit hoitajan tai lääkärin vastaanotoille sovitaan yksilöllisesti. Sairaalasta kotiutuville lääkärin vastaanottokäynti varataan sairaalan hoitoyhteenvedossa (epikriisi) olevan suunnitelman mukaan.

Ryhmäneuvonta

Ryhmäneuvonta on usein osa sairauden hoitoa. Ryhmissä annetaan lisätietoa pitkäaikaissairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja tukea sairauden omahoitoon. Ajankohtaista tietoa ryhmistä saa diabeteshoitajilta ja sydänhoitajalta.

Erityistä

Astman hoito

Suosittelemme oman PEF-mittarin ostamista, sillä astman omahoidossa ja PEF-arvojen pitempiaikaisessa seurannassa oma mittari on välttämätön.

Astma- ja allergiahoidot

Verenpaineen seuranta

Terveydenhoitohenkilöstöltä saadun ohjeen mukaan. 

Sydänneuvonta

Diabeteksen hoito

1. Hoitovälineitä saa omalta terveysasemalta. Hoitovälineitä annetaan kerrallaan enintään kolmeksi kuukaudeksi ja välineet tulee tilata viimeistään viikkoa ennen niiden loppumista.
2. Silmänpohjakuvaukset tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa lähetteen.
3. Tarve jalkahoitoon ja jalkahoitajan ohjaukseen määritellään yksilöllisesti vastaanotolla.

Diabetesneuvonta