Valikko

Omahoito ja lomakkeet

Omahoito on yksilöllistä ja päivittäistä. Omahoitoon kuuluu mm. terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, tupakoimattomuus, alkoholin välttäminen/kohtuukäyttö ja mielen hyvinvoinnista huolehtimista. Omahoitoon sisältyy sairauden lääkehoito ja omatoiminen terveydentilan seuranta, esimerkiksi painon seuranta. Aktiivisella omahoidolla voidaan ehkäistä pitkäaikaissairauksien ja niiden liitännäissairauksien syntyminen sekä ylläpitää sairauden hyvä hoitotasapaino.


Sähköiset palvelut omahoidon tukenaKanta

terveyskyläduodecim eterveystarkastus
neuvokasperhe.fi

terveyskirjasto
Hammashoito ja suun terveys
  
terveyskirjasto
Terveyskirjasto, pääsivu