Yhteystiedot Valikko

Hoida itseäsi - terveyden edistäminen ja pitkäaikaissairauksien omahoito

Omahoito on omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Sitoutumalla omahoitoon, voit vähentää joihinkin pitkäaikaissairauksiin, kuten diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien sairastumisriskiä. Mikäli sairaus on jo todettu, omahoidolla voidaan vähentää liitännäissairauksista johtuvia toimintarajoitteita ja eliniän lyhenemistä. Omahoitoon kuuluu mm.

•    terveellinen ravinto ja sopiva liikunta
•    painonhallinta
•    riittävä uni
•    tupakoimattomuus ja tarvittaessa tupakoinnin lopettaminen
•    mielen hyvinvoinnista huolehtiminen

Aktiivinen ja pitkäjänteinen omahoito tukee yksilöllisen lääkehoidon ohella sairauden hyvää hoitotasapainoa ja hyvinvointia. Näiden verkkoportaalien kautta löydät runsaasti omahoitoa tukevaa tietoa, omahoidon seurantalomakkeita ja sähköisiä omahoidon verkkokursseja. Käytettävissäsi on riskitestejä, joiden avulla voit arvioida sairastumisriskejäsi ja saat tukea elämäntapojesi muutoksiin.

Verkkopalveluista täsmätietoa ja tukea pitkäaikaissairauksien omahoitoon

eOmahoitokirjasto ja Terveyskylä tarjoavat yleistajuista tietoa sairauksista, oireista ja terveyden edistämisestä sekä terveyttä uhkaavien riskitekijöiden tunnistamisesta ja hoidosta painottaen potilaan omaa osallisuutta ja aktiivisuutta.

Terveyskylään pohjautuu eri elämäntilanteisiin rakennettuihin virtuaalitaloihin, ja siellä on myös runsaasti vertaistukea ja tarinoita eri elämäntilanteissa olevista ihmisistä. Palvelut ovat asiantuntijoiden ja potilaiden yhdessä kehittämiä.

Palvelujen kautta saat käytännön neuvoja, verkkokursseja ja seurantalomakkeita omahoitosi ja terveydentilasi seurantaan ja elämänmuutoksen tueksi. Terveyskylän taloihin rakennetaan sovelluksia, mobiiliteknologiaa sekä oppimispelejä hoidon seurannan sekä omahoidon avuksi.

Sähköisiä hoidon tukivälineitä on saatavilla mm. seuraavista: allergiat, astma, diabetes, eteisvärinä, keuhkoahtaumatauti (COPD), kohonnut verenpaine, masennus, muistisairaudet, päihteet, sydän- ja verisuonitaudit.

Toimi näin

Hoitosuunnitelma

Kun olet varannut ajan hoitajan vastaanotolle, täytä ensin itsenäisesti omahoitolomake. Lomakkeen avulla voit pohtia sairautesi hoitoa, mitä on mahdollista muuttaa ja millaista tukea toivoisit terveydenhuollosta.

Ota vastaanotolle mukaan lomakkeen lisäksi reseptit käyttämistäsi lääkkeistä tai lääkelista sekä muistiinpanot tekemästäsi omaseurannasta.

Omahoitolomake (Potku 2) (PDF)
Lääkekortti (PDF)

Hoitosuunnitelmasi, laboratoriotulokset ja reseptit näet myös Omakanta-palvelusta www.kanta.fi. Kun tarkistat tutkimustuloksesi Omakanta-palvelusta, terveysasemien henkilökunnalle jää aikaa palvella sinua tehokkaammin muissa asioissasi.


Sähköiset palvelut omahoidon tukena


Kanta

terveyskylä

     
neuvokasperhe.fi

terveyskirjasto
Hammashoito ja suun terveys
  
terveyskirjasto
Terveyskirjasto, pääsivu