Yhteystiedot Valikko

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on tukea ja edistää nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Toiminta pyrkii tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja tarvittaessa myös ohjaamaan heidät jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksien yhteydessä. Hän arvioi oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä antaa terveysneuvontaa yksilön kehityksen mukaisesti. Tarkastuksista tiedotetaan aina huoltajille. Lisäksi terveydenhoitaja suorittaa pieniä toimenpiteitä kuten rokotuksia ja tikkien poistamista.

Koululääkäri suorittaa terveystarkastuksen 1. ja 5. sekä 8. vuosiluokalla. Lisäksi lukion 2. luokalla ja muille tarpeen mukaan.

Älä tule kouluun sairaana, sairastumistapauksissa ota aina yhteyttä omaan terveyskeskukseen.