Yhteystiedot Valikko

Nuorten sosiaalipalvelut

Kauniaisten sosiaalipalvelut tarjoavat nuorille apua erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävä on huolehtia perusturvan toteutumisesta.

Etsivä nuorisotyö ja nuorisotakuu tarkoittaa, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus saada perusasteen jälkeinen koulutus tai työpaikka.

Nuorisotoimen sivuilta löytyy lisätietoa nuorille suunnatuista palveluista.