Valikko

Perhetyön ryhmä

Perhetyön tavoite on ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista ja voimavaraistaa perhettä. Varhaisessa perhetyössä perhe saa nopeasti tarvitsemansa tuen.

Perhetyön ryhmä on monialainen ryhmä, joka tukee perhettä kuormittavassa elämäntilanteessa. Perheillä voi olla haasteita liittyen lasten kasvatukseen, arjen pyörittämiseen, perhesuhteisiin tai muuhun elämäntilanteeseen.

Monialaiseen perhetyön ryhmään kuuluu 12 ammattilaista sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta ja oppilashuollosta. Ryhmän kautta perheen on mahdollista saada apua matalalla kynnyksellä varhaisessa vaiheessa. Lisäksi ryhmän tarkoitus on kehittää yhteistyötä ja työskentelytapoja lapsiperheiden palveluiden sektorilla.

Kaupungin työntekijä voi ehdottaa perheelle yhteydenottoa perhetyöryhmän yhteyshenkilöihin tai perhe voi itse ottaa heihin yhteyttä huomatessaan tarvitsevansa tukea.

Perhetyöntekijät:
 • Perheohjaus, Nina Eklund, 050 411 0233
 • Avoin Perhetoiminta, Jamina Bergholm, 050 376 2670, jamina.bergholm@kauniainen.fi
 • Suomalaisen seurakunnan perhetyö, Sanni Hackman, 050 372 2410, susan.hackman@evl.fi

Perhetyön ryhmän jäsenet toimivat työparina, joka sopii tapaamisesta perheen kanssa. Em. lisäksi perhetyön ryhmään kuuluvat:
 • Konsultoiva erityislastentarhanopettaja Marjut Stubbe, 050 594 2357     
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja Camilla Tarilo, 050 411 6498
 • Mielenterveystyön palveluohjaaja Anna Lehtinen, 050 435 7465
 • Erityissosiaaliohjaaja Maija Eerola, 050 520 1232
 • Osastonhoitaja, Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, Suvi Klefström, 050 382 9334
 • Terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja Laura Männistö, 050 595 1087 
 • Terveydenhoitaja Ulla Mikkonen (lastensuojelun tehostettu perhetyö), 050 411 7050
 • Maahanmuuttaja- ja perhetyöntekijä Anki Ahlsvedt, 050 411 7274
 • Sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Myhrberg

Kotikäynnin tarkoitus on kartoittaa perheen elämäntilannetta ja asettaa tuelle tavoitteet. Etsimme sopivia toimintatapoja yhdessä perheen kanssa. Perhetyön ryhmän työntekijät kulkevat perheen rinnalla tukien ja kannustaen perhettä. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Perhetyön lisäksi perheen on lisäksi mahdollisuus saada kotipalvelua arjen helpottamiseksi. Apu voi olla lastenhoitoa tai työntekijän apuna olemista kotitöiden tekemisessä yhdessä perheen kanssa. Kotipalvelun asiakkaaksi voi hakeutua perhetyön ryhmän kautta. Palvelu on maksullista.