Yhteystiedot Valikko

Lapset puheeksi -työmenetelmä


Kauniainen on ottanut Thl:n ja Suomen Mielenterveysseuran Lapset Puheeksi -  menetelmän koko kunnan yhteiseksi toimintamalliksi. Tarkoituksena on ehkäistä ongelmia ja edistää hyvinvointia kaikissa toimipisteissä, joissa lapsia tai nuoria on asiakkaina. Myös aikuistyön puolella voidaan tarjota Lapset puheeksi –keskustelua, mikäli asiakkaalla on lapsia. Tavoitteena on pysähtyä tarkastelemaan lapsen tilannetta ja mahdollista kokemusta silloin, kun vanhemmalla on pulmia.

Keskustelun tarkoituksena on pysähtyä miettimään lapsen/nuoren elämää eri näkökulmista. Tällä tavoin autetaan vanhempaa pitämään lapsi mielessä.  Keskustelun avulla voivat kummatkin lapsen kehitysympäristöt-  sekä koti että esim. koulu -  oppia lapsesta jotain uutta. Keskustellaan siitä, miten lasta voidaan tukea.  Jos lapsen elämässä esiintyy paineita, paneudutaan lasta suojaaviin tekijöihin.

Toivottavasti olemme tulevaisuudessa tilanteessa, jossa jokainen vanhempi saa vanhemmuudelleen tukea ja tietoa lasta suojaavista tekijöistä.

LP keskustelussa kartoitetaan lapsen arkea - vahvuuksia sekä mahdollisia riskitekijöitä ja ongelmia. Eri näkemykset tekevät keskustelun hedelmälliseksi, vanhempien ja työntekijöiden yksimielisyys ei ole keskustelun tavoite. Keskustelun pohjalta tehdään toimintasuunnitelma, josta käy ilmi, miten juuri tämän lapsen vahvuuksiin voi panostaa ja miten toimia haavoittuvuuksien ja riskitekijöiden kanssa lapsen arjessa .

LP toinen keskustelu pidetään, mikäli perheen arjessa on paineita, jolloin niihin voidaan lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta paneutua lähemmin; pohtia miten paineet vaikuttavat lapseen ja miten toimia, jotta vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Jos lapsen elämässä on vain vähän kehitystä suojaavia tekijöitä ja/tai haavoittuvuutta ja riskitekijöitä löytyy, on hyvä järjestää yhdessä sopien neuvonpito lapsen/perheen tueksi. Tarkoitus on ensisijaisesti  aktivoida perheen omaa verkostoa, mutta myös ammattilaisia. Kysymys on usein pienistä konkreettisista teoista. 

Syksystä 2015 varhaiskasvatus on ottanut Lapset Puheeksi -menetelmän käyttöön kaikille uusille päivähoitoon tuleville perheille. Opetustoimessa Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan kaikille 1. ja 7.luokkalaisten vanhemmille osana kodin ja koulun välistä yhteistyötä.