Valikko

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus


Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuulliseen aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Sopimukset

Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä ovat avioliitossa keskenään ovat kumpikin lapsensa huoltajia.

Silloin kun toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat yhdessä ovat lapsensa huoltajia, he voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta siten, että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle tai molemmille vanhemmille yhteisesti. Vanhemmat voivat myös laatia sopimuksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset voidaan laatia sosiaalitoimistossa lastenvalvojan luona. Sosiaaliviranomainen vahvistaa lasta koskevat sopimukset.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskevista kysymyksistä voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.