Valikko

Lapsen elatusperhekuva

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisen aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.
Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Lapsen mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan otetaan huomioon myös vanhempien elatusvastuuta arvioitaessa.
Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Elatussopimus

Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, voidaan lapselle vahvistaa elatussopimus. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä tai vanhemman ja 18 vuotta täyttäneen lapsen keskinäisellä sopimuksella tai tuomiolla.
Elatussopimusta voidaan laatia lastenvalvojan luona.

Elatusturva

Jos lapselle on vahvistettu elatussopimus eikä elatusvelvollinen vanhempi suorita elatusapua, voidaan lapselle hakemuksesta myöntää elatustuki. Elatustuen myöntää KELA 1.4.2009 alkaen.