Valikko

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on matalan kynnyksen tukimuoto, jonka tavoite on tukea vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä sekä opastaa ja avustaa perheitä lasten- ja kodinhoidossa. Apu voi olla lastenhoitoa tai työntekijän apuna olemista kotitöiden tekemisessä yhdessä perheen kanssa. Palvelu on tavoitteellista ja määräaikaista pyrkimyksenä perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaaksi pääsee kaupungin perhetyöryhmän kautta. Perhetyöryhmään voi ottaa asiakasperheen luvalla yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö tai apua tarvitseva perhe suoraan. Palvelujen yhteensovittamiseksi tietoa jaetaan tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Tähän pyydetään erikseen asiakkaan suostumus.

Lapsiperheiden kotipalvelu on aina luonteeltaan tilapäistä ja tarveharkintaista. Pääsääntöisesti palvelua tarjotaan arkisin, 1-2 kertaa viikossa, 2-4 tuntia kerrallaan enintään 3 kuukauden ajan. Lapsiperheiden kotipalvelu painottuu perheen arjen toimintojen ohjaukseen, tukeen ja neuvontaan. Se sisältää myös lasten- ja kodinhoidollista apua.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille tai jos se on välttämätöntä alle 18-vuotiaiden lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntäminen

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman, vanhemman masennuksen ja/tai uupumuksen perusteella. Päätöksen kotipalvelusta tekee se perhetyöryhmän jäsen, jolle perhe on ohjattu.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä, jos kyseessä on pelkkä siivouksen tarve, äkillinen sairastuminen (kuten vatsataudit, flunssat yms.), kotona tehtävä etätyö, vanhemman säännöllinen työssäkäynti, opiskelu, vanhempien harrastukset tai henkilökohtaisen avustajan tarve.

Lapsiperheen kotipalvelua voi saada joko kaupungin oman perhetyöntekijän toteuttamana tai ostopalveluna. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasperheeltä voimassa olevien sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen mukainen tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksu. Jos perheen maksukyky on alentunut, maksuihin voi saada alennusta tuloselvityksen perusteella.