Yhteystiedot Valikko

Kauniaisten vanhusneuvosto

Kauniaisissa on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 1998.
Sen tehtävänä on:
 • seurata kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä
  edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa siihen ja tehdä aloitetta,
  ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia
  koskevissa asioissa
 • edistää vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa
  kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri-, liikunta- ja
  harrastetoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
 • seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen laadun, tukitoimien ja muiden
  etuuksien kehitystä kaupungin alueella
 • sopia yhteistoimintamuodoista vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston sekä
  järjestöjen kanssa
 • tehdä vanhusneuvoston toimintaa tunnetuksi ja tiedottaa siitä eri tiedotuskanavia
  käyttäen
 • valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus
  kaupunginhallitukselle
 • hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Vanhusneuvoston toimikausi on kaksivuotinen ja nykyinen kausi on 2017-2019.

Vanhusneuvostossa on yhteensä 10 jäsentä, joista 5 on vanhusten edustajia. Kauniaisten eläkeläisjärjestöt nimeävät 4 vanhusten edustajaa ja viides jäsen valitaan eläkeläisjärjestöihin kuulumattomista ikäihmisistä. Neuvoston viisi muuta jäsentä ovat kaupungin edustajia ja ovat sosiaali- ja terveystoimen, yhdyskuntatoimen, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Eläkeläisjärjestöt ja em. valiokunnat nimeävät omat edustajansa vanhusneuvostoon. Kaikille vanhusneuvoston jäsenille valitaan myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Vanhusneuvoston jäsenet 2017-2019

Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvostossa on myös edustajia sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, yhdyskuntavaliokunnasta, liikuntavaliokunnasta ja kulttuurivaliokunnasta. Sihteerinä toimii viranhaltijajäsen.

Jäseniksi on kaudelle 2017-2019 nimetty:

Raili Pirttimäki
Ingrid Ojaluoma
Arto Kivisaari
Peter Forsström
Marina Grönlund
Patrik Limnell  
Tapani Jääskeläinen
Johan Hallbäck
Pekka Oksanen
Anja Kahanpää
Marianne Ekholm

Kauniaisten suomalaiset seniorit
Muut eläkeläiset
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdyskuntavaliokunta
Liikuntavaliokunta
Kulttuurivaliokunta
Vanhuspalvelupäällikkö
Palvelukeskuksen esimies
puheenjohtaja
varapuheenjohtajaviranhaltijajäsen
sihteeri
Varajäsenet:
Alpo Tonteri
Kalervo Karppinen
Sinikka Alapiessa
Magnus Öhman
Anita Meinander
Pauli Tuohioja
Virva Wahlstedt
Ann-Charlotte Schalin
Matti Kivinen

Kauniaisten suomalaiset seniorit
Muut eläkeläiset
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdyskuntavaliokunta
Liikuntavaliokunta
Kulttuurivaliokunta