Yhteystiedot Valikko

Senioripalvelut

Hyvinvointia tukevat kotikäynnit

Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tehdään sovituille ikäryhmille tai kohderyhmille. Kotikäynnit tekee sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Asiakkaille lähetetään etukäteen kirje ja kyselylomake. Kotikäynnit ovat asiakkaille vapaaehtoisia ja ne sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa.


Kansalaisopiston liikuntapalvelut- ja ryhmät

Kansalaisopiston tehtävänä on edistää jatkuvaa, koko elämän kestävää omaehtoista oppimista, harrastamista, itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua. Opisto järjestää eri alojen koulutusta tavoitteenaan aktiivinen kuntalainen.


Kauniaisten kansalaisopisto tarjoaa ikääntyville monipuolista liikuntaa- ja muuta terveyttä edistävää kurssitoimintaa. Toiminta jakautuu syys-ja kevätkaudelle. Kauden aikana tarjoamme viikoittain jumppa- ja kehonhuoltoryhmiä, joogaryhmiä,  ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesiliikuntaa sekä tanssipainotteisia ikääntyville suunnattuja ryhmiä. Kansalaisopiston liikuntaryhmien tavoitteena on parantaa ihmisten toimintakykyä sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia koko elämänkaaren aikana.

Liikuntakurssien toimipaikkoina ovat kansalaisopiston (Petra) liikuntatilat, uimahalli, Junghans, koulujen liikuntasalit, Liikuntastudio Hyvä Olo sekä Move Wellness Center -kuntosali ja liikuntasali. Liikuntakurssien ohjauksen lisäksi kansalaisopisto tekee moniammatillista poikkihallinnollista yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.


Kaikki kansalaisopiston liikuntatarjonta löytyy kansalaisopiston esitteestä joka jaetaan jokaiseen talouteen sekä kansalaisopiston internet-sivuilta. Esitteitä on saatavissa kaupungin toimipisteistä.

Kansalaisopisto myöntää Kauniaisissa kirjoille oleville omaishoitajille, joilla on voimassa oleva sopimus omaishoidon tuesta kaupungin ja omaishoitajan välillä mahdollisuuden osallistua kansalaisopiston järjestämään ryhmäliikuntaan maksutta.