Valikko

Palveluohjaus ja neuvonta

Kauniaisten iäkkäille asukkaille suunnattu neuvonta ja palveluohjaus ovat asiakaslähtöistä työtä, jonka tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyrimme tukemaan asiakkaan toimintakykyä niin, että kotona asuminen onnistuu turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Neuvonnassa kunnioitetaan asiakkaan omaa tahtoa ja tuetaan päätöksien tekemistä. Lähtökohtana on tukea ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Tavoitteena on tunnistaa yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilölliset tarpeensa ja järjestää hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien kaupungin resurssien avulla. Toimintatapoja ovat asiakkaan palvelujen tarpeen yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja hänen voimavarojensa kartoitus. Lyhytkestoista yksilöllistä asiakasohjausta saa puhelimitse tai voitte sopia tapaamisen työntekijän kanssa.

Palvelujen tavoitteina ovat ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin edistäminen, voimavarojen tukeminen ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaaminen. Neuvonta on maksutonta.

Asiakasmaksut
Seniorineuvola

Seniorineuvola on suunnattu 65 vuotta täyttäneille kauniaislaisille senioreille.

Vastaanotolla sairaanhoitaja haastattelee asiakkaan ja käymme yhdessä läpi terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Tarvittaessa asiakas ohjataan perusterveydenhuollon palvelujen piiriin. Käyntiin on hyvä varata aikaa 45 minuuttia.                                              

Tulemme lähettämään kutsut postitse tänä vuonna täyttäville 70-vuotiaille.