Yhteystiedot Valikko

Apua ja tukea kotiin

Kotihoito

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia.

Sotainvalidit, joilla on yli 20 %:n invaliditeetti, saavat asiakkaan ja kotihoidon yhteisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sopimat kotihoidon palvelut maksutta.

Usein haettua:

Kuljetuspalvelut

Hoitotarvikejakelu

Apuvälineet