Yhteystiedot Valikko

Ikääntyneiden palvelut

Vanhuspalvelujen tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta.

Lyhytaikaista laitoshoitoa tai intervallihoitoa voidaan järjestää kotona asuvalle vanhukselle, joka tilapäisesti tai jaksoittain tarvitsee hoitopaikkaa kunnon heikkenemisen tai hoitavan omaisen loman vuoksi.

Usein haettua
Ajankohtaista ja infoa

Asiakasmaksut

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin
Villa Breda