Yhteystiedot Valikko

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin

Vanhuspalvelulaissa (26§) edellytetään, että kunnat julkaisevat puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Kauniaisten kaupungissa odotusajat ilmoitetaan kotisivuilla.

Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.2018–30.6.2018

Palvelu
Keskimääräinen odotusaika
Tavoiteaika

Kotihoito

0-7 vrk
alle 90 vrk
Palvelutarpeen mukaan, kiireellisessä tapauksessa palvelu on saatavissa samana päivänä.
 Kotihoidon tukipalvelut:
   
 Turvapalvelut 7-21 vrk
 alle 90 vrk Päätös 1–7 vrk sisällä hakemuksesta.
Turvapuhelimen toimittajalla on 1–2 viikon käsittelyaika.
 Ateriapalvelut 1-2 vrk
 alle 90 vrk 
 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 7-28 vrk
 alle 90 vrkPäätös 1–14 vrk sisällä hakemuksesta.
Taksikortin toimittajalla on 1–2 viikon toimitusaika.
 Omaishoidon tuki
(yli 65-vuotiaat)
 7-45 vrk
 alle 90 vrkOmaishoidon tuki myönnetään hakemuskuukauden alusta.
 Ympärivuorokautinen hoiva 20 vrk
 alle 90 vrk 

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on saanut hakemansa palvelut.