Yhteystiedot Valikko

rss Sosiaali- ja terveyspalvelut tiedottaa

8.10.2018

Kauniainen mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote-tiedonkeruussa

Kauniainen osallistuu THL:n syksyn 2018 FinSote-tutkimukseen. Tutkimuksen aiheena ovat väestön hyvinvointi, terveys, sosiaali- ja terveyspalvelukokemukset ja valinnanvapaus. Kysely lähetetään satunnaisotannalla valikoituneille 20 vuotta täyttäneille henkilöille Väestörekisterikeskuksen tietojen avulla. Toivomme, että kyselyn saaneet kauniaislaiset vastaisivat kyselyyn, jotta pystymme kehittämään palveluitamme asukkaille sopivimmiksi.

Lisätietoja tutkimuksesta löytyy THL:n sivuilta. 

Palaa otsikoihin