Valikko

Hoitoonpääsy terveyspalveluissa

Hoidon tarpeen arviointi terveysasemalla

Hoidon tarve arvioidaan ensisijaisesti puhelimessa klo 8.00-15.30 takaisinsoittopalvelun kautta. Sinulle soittaa aina terveydenhuollon ammattilainen. Kiireellisissä tapauksissa hoitoon pääsee myös paikan päällä jonotusnumerolla. Ilman jonotusnumeroa hoidetaan hätätapaukset. Hoidon tarpeen arviointi voi johtaa omahoito- ja seurantaohjeisiin, kiireettömään lääkäriajanvaraukseen tai päivystysvastaanotolle ohjaamiseen.

Hoitoonpääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Päivystyspotilaat hoidetaan terveysasemalla kiireellisyysjärjestyksessä. Virka-ajan (klo 8.00-16.00) ulkopuolinen päivystys hoidetaan Jorvin sairaalaan terveyskeskuspäivystyksessä.

Ei-kiireellistä hoitoa tarvitsevien asiakkaiden lääkärinvastaanotolle pääsy on vaihdellut 1-6 viikon välillä, mutta viime vuoden aikana odotusaika on vakiintunut noin 2 viikon mittaiseksi (kts. alla)

Hoitotakuu 2018 tammi-huhtikuu
tammihelmimaalishuhti
Takaisinsoitto 60 min sisällä (%)
74,8 % 73,1 % 71,0 %
77,4 %
Saapuneet puhelut
1639   1264   1500  1360
Odotusaika lääkärin vastaanotolle
(T3, kolmas vapaa aika, vrk)
18131830

Hoitotakuu 2018 touko-elokuu
touko
kesäheinäelo
Takaisinsoitto 60 min sisällä, %
87,1 %                                    
Saapuneet puhelut
1405   
 
    
Odotusaika lääkärin vastaanotolle
(T3, kolmas vapaa aika, vrk)
24
Viikolla 22 vastaanottoaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on noin 24 päivää (tilanne 31.5.2018).

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu kaikilla erikoisaloilla. Yhtään yli 6 kuukautta odottanutta potilasta ei ole hoitojonossa.
(Erikoissairaanhoitolaki 31 §: Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Tarpeelliseksi katsottu ei-kiireellinen hoito on aloitettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.)

Hoitotakuu
Hoidon saatavuuden turvaava lainsäädäntö astui voimaan 1.3.2005.
Kuntalaisen on saatava

  • yhteys terveydenhuoltoon arkisin välittömästi virka-aikana,
  • terveydenhuollon ammattilaisen (hoitaja tai lääkäri) tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta,
  • ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa

  • ei-kiireellinen hoito suun terveydenhuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa