Valikko

Hoitoonpääsy terveyspalveluissa

Hoidon tarpeen arviointi terveysasemalla

Hoidon tarve arvioidaan ensisijaisesti puhelimessa klo 8.00-15.30 takaisinsoittopalvelun kautta. Sinulle soittaa aina terveydenhuollon ammattilainen. Kiireellisissä tapauksissa hoitoon pääsee myös paikan päällä jonotusnumerolla. Ilman jonotusnumeroa hoidetaan hätätapaukset. Hoidon tarpeen arviointi voi johtaa omahoito- ja seurantaohjeisiin, kiireettömään lääkäriajanvaraukseen tai päivystysvastaanotolle ohjaamiseen.

Hoitoonpääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Päivystyspotilaat hoidetaan terveysasemalla kiireellisyysjärjestyksessä. Virka-ajan (klo 8.00-16.00) ulkopuolinen päivystys hoidetaan Jorvin sairaalaan terveyskeskuspäivystyksessä.

Ei-kiireellistä hoitoa tarvitsevien asiakkaiden lääkärinvastaanotolle pääsy on vaihdellut 1-6 viikon välillä, mutta viime vuoden aikana odotusaika on vakiintunut noin 2 viikon mittaiseksi (kts. alla)

Hoitotakuu 2018 tammi-huhtikuu
tammihelmimaalishuhti
Takaisinsoitto 60 min sisällä (%)
74,8 % 73,1 % 71,0 %
77,4 %
Saapuneet puhelut
1639   1264   1500  1360
Odotusaika lääkärin vastaanotolle
(T3, kolmas vapaa aika, vrk)
18131830

Hoitotakuu 2018 touko-elokuu
touko
kesäheinäelo
Takaisinsoitto 60 min sisällä, %
87,1 % 91,5%86,9 %   
Saapuneet puhelut
1405 1142  
1184
  
Odotusaika lääkärin vastaanotolle
(T3, kolmas vapaa aika, vrk)
2478


Viikolla 32 vastaanottoaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on noin 8 päivää (tilanne 9.8.2018).

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu kaikilla erikoisaloilla. Yhtään yli 6 kuukautta odottanutta potilasta ei ole hoitojonossa.
(Erikoissairaanhoitolaki 31 §: Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Tarpeelliseksi katsottu ei-kiireellinen hoito on aloitettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.)

Hoitotakuu
Hoidon saatavuuden turvaava lainsäädäntö astui voimaan 1.3.2005.
Kuntalaisen on saatava

  • yhteys terveydenhuoltoon arkisin välittömästi virka-aikana,
  • terveydenhuollon ammattilaisen (hoitaja tai lääkäri) tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta,
  • ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa

  • ei-kiireellinen hoito suun terveydenhuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa