Yhteystiedot Valikko

Hoitoonpääsy terveyspalveluissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Akuutisti sairastuneet potilaat hoidetaan terveysasemalla kiireellisyysjärjestyksessä. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys (klo 16.00-8.00, arkipyhät ja viikonloput) hoidetaan HUS:n terveyskeskuspäivystyksissä Jorvin, Haartmanin ja Malmin sairaaloissa sekä Lastenklinikalla.

Avosairaanhoidon hoitotakuu (ei- kiireellinen lääkärin vastaanotto) toteutuu seuraavasti:

Hoitotakuu 2018 tammi-huhtikuu
tammihelmimaalishuhti
Saapuneet puhelut
2139   1745  2003  1770
Takaisinsoitto 60 min sisällä (%),
Kiireettömät asiat
 74,8 %  73,1 % 71,0 % 77,4 %
Takaisinsoitto 5 min sisällä (%), 
Kiireellinen hoidontarve
 39,6 % 33,0 % 29,2 % 35,4 %
Odotusaika lääkärin vastaanotolle
(T3, kolmas vapaa aika, vrk)
18131830

Hoitotakuu 2018 touko-elokuu
touko
kesäheinäelo
Saapuneet puhelut 
18111429 
1515
1670
Takaisinsoitto 60 min sisällä, %, 
Kiireettömät asiat
 87,1 % 91,5% 86,9 %84 %
 
Takaisinsoitto 5 min sisällä, %, 
Kiireellinen hoidontarve
 43,1 % 49,7 % 46,8 % 50,3 %
Odotusaika lääkärin vastaanotolle
(T3, kolmas vapaa aika, vrk)
24789

Hoitotakuu 2018 syys-joulukuu
syyslokamarrasjoulu
Saapuneet puhelut
1508 19191758
Takaisinsoitto 60 min sisällä (%),
Kiireettömät asiat
 87,9 % 73,8 % 74,4 % 
Takaisinsoitto 5 min sisällä (%), 
Kiireellinen hoidontarve
 43,3 % 38,1 %37,1 %   
Odotusaika lääkärin vastaanotolle 
(T3, kolmas vapaa aika, vrk)
302629


Viikolla 48 vastaanottoaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on noin 29 päivää (tilanne 29.11.2018).

Hoitotakuu
Hoidon saatavuuden turvaava lainsäädäntö astui voimaan 1.3.2005.
Kuntalaisen on saatava

  • yhteys terveydenhuoltoon arkisin välittömästi virka-aikana,
  • terveydenhuollon ammattilaisen (hoitaja tai lääkäri) tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta,
  • ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu kaikilla erikoisaloilla. Yhtään yli 6 kuukautta odottanutta potilasta ei ole hoitojonossa.

Erikoissairaanhoitolaki 31 §: Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Tarpeelliseksi katsottu ei-kiireellinen hoito on aloitettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.