Takaisin ajankohtaisiin
17.1.2023 | Ympäristö

Espoon kaupunki/kaupunkiympäristön toimiala on hakenut maakäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa Kirkkojärven alueella, Kasavuoren metsän laidalla (Kirskupellonpolku) sijaitseville kiinteistöille 235-402-3-99 ja 235-876-1-0. Hakemuksen mukaan nykyisen ulkoilureitin viereen tehdään erillistä latutilaa (Kirkkojärvi -Ikea hiihtoreitti), joka vaatii noin 40 puun poistamista Kauniaisten alueelta. Samalla nykyistä ulkoilureittiä korotetaan alavimmissa kohdissa, jotta reitti ei jatkossa tulvisi niin usein. Rakennettava latutila on nurmialuetta tai maisemaan sopivaa niittyä, ulkoilureitti kivituhkaa. 

Lisätietoja: Espoon kaupunkiympäristön suunnitteluinsinööri Ville Sorvali, , puh. +358 40 657 7398 (ville.sorvali@espoo.fi)

Naapurikiinteistöjen omistajille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Lupahakemus liiteasiakirjoineen on nähtävänä virka-aikana myös kaupungintalolla.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse kaupungin kirjaamoon viimeistään 2.2.2023 osoitteeseen

Kauniaisten kau­punki/kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen tai kirjaamo@kauniainen.fi. Käyntiosoite Kauniaistentie 10.

Kauniainen 19.1.2023

Ympäristötoimi