Takaisin ajankohtaisiin
14.6.2024

Asia:   Jätemaksujen 2025 valmistelu 

Kuulutuksen nähtävilläpito 14.6.-16.8.2024
HSY valmistelee jätetaksaa vuodelle 2025. Jätetaksa eli jätehuollon hinnasto sisältää HSY:n toimialueella käytössä olevat jätemaksut perusteluineen. Taksan sisältämät jätemaksut ovat julkisoikeudellisia lakiin perustuvia maksuja. Jätetaksan hyväksyy kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiva HSY:n hallitus päätöksellään jätelain mukaisesti. Tavoiteaikataulun mukaan HSY:n hallitus päättää jätetaksasta lokakuussa 2024. 

HSY varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.8.2024 sähköpostitse HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)hsy.fi tai postitse osoitteella HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 00066 HSY. 

Linkki kuulutukseen 14.6.2024

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9
www.hsy.fi