Takaisin ajankohtaisiin
28.2.2023 | Yleinen kuulutus

Äänioikeus

Äänioikeus eduskuntavaaleissa on jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortin niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, joko postitse tai suomi.fi-palveluun.

Ennen äänestämistä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa hakijalla on oltava mukanaan kaksi passivalokuvaa.

Vaalipäivän äänestyspaikka

Mäntymäen koulu. Äänestysalueet 1–2: Mäntymäentie 2, ja äänestysalue 3: Palokunnantie 12. Äänestys toimitetaan vaalipäivänä 2.4.2023 klo 9–20.

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla (luettelo osoitteessa www.vaalit.fi).

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 22.3.2023 ja päättyy tiistaina 28.3.2023.

Kauniaisissa ennakkoon voi äänestää kaupungintalossa (Thurmanin puistotie 3 / Kauniaistentie 10) ennakkoäänestysajanjakson aikana keskiviikosta torstaisin klo 9–20, perjantaina klo 9–18, viikonloppuna klo 10–15 ja maanantaista tiistaihin klo 9–20.

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Kotiäänestys alkaa keskiviikkona 22.3.2023 ja päättyy tiistaina 28.3.2023.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16. Ilmoitukset otetaan vastaan kirjallisesti tai puhelimitse (arkisin klo 8–16).

Puhelin: 050 354 0121, 050 411 0754 tai 050 411 0756.

Osoite: Kauniaisten kaupunki, keskusvaalilautakunta, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Kauniaisissa 30.1.2023

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA