Yhteystiedot Valikko

Liikuntapalvelut

Kauniainen on monipuolinen liikuntakaupunki. Liikuntapaikat ovat asukkaiden helposti saavuttavissa. Hyvä liikuntapaikkaverkosto mahdollistaa kunto- ja terveysliikunnan sekä seurojen valmennus -ja kilpailutoiminnan kaikkina vuodenaikoina.

Kauniaisten liikuntapalvelut luo edellytykset monipuoliselle liikunnan harjoittamiselle yhteistyössä muiden toimialojen ja liikuntaseurojen/liikuntayhdistysten kesken.

Liikuntapalvelujen keskeisenä strategisena tavoitteena on asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen koko elämänkaaren aikana.

Liikuntapalvelut kehittää paikallisesti ja alueellisesti yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä ohjattua liikuntatoimintaa. Kauniaisten ryhmäliikuntatunnit ja ohjaajat ovat siirtyneet 1.1.2015 alkaen osaksi kansalaisopiston toimintaa.
Lue lisää......Liikunta ja hyvinvointi