Valikko

rss Varhaiskasvatuksen blogi - Småbarnsfostrans blogg

Puhetta siitä miten uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu ja tilaa sinun sanallesi.
13.3.2017 | vasu2016, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, varhaiskasvatussuunnitelma

Missä mennään? - Hur ligger landet?

Vasu-prosessille kuuluu hyvää, työ etenee tasaista tahtia ja tällä hetkellä valtakunnallisten perusteiden sisällöstä on ollut käsittelyssä noin puolet.

Tällä hetkellä työstön alla ovat seuraavat aihe-alueet:

  • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma                                                        
  • varhaiskasvatuksen toimintamuodot
  • varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
  • oppimiskäsitys
  • tutkin ja toimin ympäristössäni
  • kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia
  • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana
  • pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen

Paikallisesti päätettävien asioiden työstön rinnalla ydinryhmä kehittää tapaamissa jatkuvasti myös ammatillista osaamistaan.

Viimeksi saimme lisää eväitä osallistavan toimintakulttuurin rakentamiseen ulkopuolisen luennoitsijan herätellessä työryhmää miettimään yhdenvertaisuutta ja sen toteutumista varhaiskasvatuksessa. Alla oleva piirros kuvastaa hyvin sitä, ettei todellista yhdenvertaisuutta saavuteta tukemalla kaikkia samalla tavalla vaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

yhdenvertaisuus
Bild 1 Verklig likabehandling uppnås inte genom samma slags stöd till alla, utan stödet ska anpassas efter vars och ens individuella behov (Bildkälla: www.interactioninstitute.org/www.madewithangus.com)

Pohdittavana oli myös se, mitä kaikkea tarkoittaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri. Toimintakulttuurissa keskiössä on aina lapsi, jonka ympärillä on sekä fyysisestä että psyykkisestä osa-alueesta koostuva toimintaympäristö. Tähän toimintaympäristöön kuuluvat niin päiväkodin tilat, pihat, leikkivälineet ja -paikat, kuin myös henkilöstö ja muut ihmiset sekä koko lähiympäristö. Oppiminen kun tapahtuu siellä missä lapsi on.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur ligger landet?

Det står bra till med processen med planen för småbarnspedagogik: arbetet fortskrider i en jämn takt och hittills har ungefär hälften av innehållet i de nationella grunderna behandlats. Vid sidan av bearbetningen av de frågor som avgörs på det lokala planet utvecklar kärngruppen under träffarna också ständigt sin yrkeskunskap.

Senast fick vi mera kött på benen för att bygga upp en delaktighetsfrämjande verksamhetskultur, då en utomstående föreläsare gav oss impulser för reflektioner över likabehandling inom småbarnspedagogiken. Teckningen nedan visar tydligt hur verklig likabehandling inte uppnås genom samma slags stöd till alla utan stöd efter vars och ens individuella behov.

yhdenvertaisuus
Bild 1 Verklig likabehandling uppnås inte genom samma slags stöd till alla, utan stödet ska anpassas efter vars och ens individuella behov (Bildkälla: www.interactioninstitute.org/www.madewithangus.com)

En fråga till som vi funderade över var vad allt verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken omfattar. I verksamhetskulturen står barnet alltid i fokus, och barnet omges av en verksamhetsmiljö som har dels en fysisk, dels en psykisk dimension. Till denna verksamhetsmiljö hör såväl daghemslokalen, gården, lekredskapen och lekplatserna som även personalen och andra människor samt hela näromgivningen. Lärandet sker där barnet finns.



Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja