Yhteystiedot Valikko

rss Varhaiskasvatuksen blogi - Småbarnsfostrans blogg

Puhetta siitä miten uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu ja tilaa sinun sanallesi.
24.2.2017 | kehittäminen, arvoperusta, vasu2016, varhaiskasvatussuunnitelma, varhaiskasvatus

Minkälaiset arvot ohjaavat toimintaamme? - Vilka värderingar styr vår verksamhet?

Tutustu arvoperustaan ja jaa mielipiteesi.
Yhtenä osana vasu-prosessia olemme kirjanneet kauniaislaisen arvoperustan, joka valtakunnallisen arvoperustan rinnalla luo pohjan työllemme.
portaat

Mitä mieltä sinä olet kirjaamastamme arvoperustasta? Jaa ajatuksesi allaolevan kommenttiosion kautta.

"Jokaisen lapsen perhe nähdään arvokkaana. Kaikkia perheitä tuetaan osallistumaan varhaiskasvatuksen toimintaan. Monikulttuuristen perheiden osallisuus varmistetaan tarvittaessa tulkin tuella. Perheiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan ja yksilöllisiä ratkaisuja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Läsnäoleva, luottamuksen arvoinen, ammattitaitoinen henkilökunta sekä strukturoitu päivä luovat turvallisuutta. Lapselle ollaan läsnä, unohtamatta huumoria. Vuorohoidossa luodaan kodinomainen ja rauhallinen tunnelma. Terveelliseen ja kestävään elämäntapaan ohjaaminen nähdään tärkeänä. Päivittäiseen, monipuoliseen liikuntaan kannustetaan huomioiden levon tasapainottava merkitys.  Opetamme terveellisen ruoan merkityksen ja harjoittelemme hyviä ruokailutapoja huomioiden eri kulttuurit. Kierrätyksen merkityksestä keskustellaan ja kestäviä elintapoja harjoitellaan.

Osallisuus ja yhteisöllisyys on elämässä selviämisen taito. Huomioimme lapsen kiinnostuksen kohteet toiminnassamme ja käymme yhteisiä arvokeskusteluja huoltajien kanssa esim. lapsikohtaiset vasukeskustelut ja vasuprosessin blogi kaupungin nettisivuilla.

Arvoperustan toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Kaupungin sekä sivistystoimen arvot päivitetään vaalikausittain. Varhaiskasvatuksen arvot päivitetään vasun päivityksen yhteydessä. Yksiköiden arvot työstetään toimintakauden alussa. Arviointia tehdään mm. joka kolmas vuosi pääkaupunkiseudun yhteisellä asiakastyytyväisyys-kyselyllä, henkilökunnan säännöllisissä kehityskeskusteluissa sekä vuosittaisella toimintasuunnitelmien arvioinnilla." (Ote valmisteilla olevasta uudesta Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelmasta)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vilka värderingar styr vår verksamhet?


Läs mer om värdegrunden och berätta vad du tycker.

Som ett led i arbetet med stadens plan för småbarnspedagogik har vi skrivit ned värdegrunden i Grankulla, som vid sidan om den riksomfattande värdegrunden fungerar som grund för vårt arbete.

portaat

Vad tycker du om vår värdegrund? Dela din åsikt med oss via kommentarfältet nedan.

”Varje barns familj är värdefull. Alla familjer uppmuntras att delta i verksamheten kring småbarnspedagogiken. Vid behov tryggas möjligheten för mångkulturella familjer att delta med hjälp av tolk. Personalen lyssnar på familjernas önskningar och behov och individuella lösningar tillämpas då det är möjligt.

Närvarande, pålitlig, yrkeskunnig personal samt strukturerade dagar skapar trygghet. Personalen finns där för barnen, och humor är också viktigt. Inom skiftvården skapas en hemlik och lugn stämning. Handledning i en hälsosam och hållbar livsstil anses viktigt. Barnen uppmuntras till daglig, mångsidig motion och uppmärksamhet fästs också vid vikten av vila som motvikt.  Vi lär barnen att hälsosam föda är viktigt och övar oss i gott bordsskick med beaktande av olika kulturer. Betydelsen av återvinning tas upp med barnen och vi övar oss i en hållbar livsstil.

Delaktighet och gemenskap är viktiga för att man ska klara sig i livet. Vi beaktar barnens intressen i verksamheten och för gemensamma diskussioner om värderingar med vårdnadshavarna, t.ex. individuella samtal om småbarnspedagogiken och bloggen om planen för småbarnspedagogik på stadens webbplats.

Värdegrundens omsättning i praktiken följs upp och bedöms med regelbundna intervall. Stadens och bildningens värderingar uppdateras varje valperiod. Småbarnspedagogikens värderingar uppdateras då grunderna för planen för småbarnspedagogik uppdateras. Enheternas värderingar bearbetas i början av varje verksamhetsperiod. Utvärderingar görs genom bl.a. den gemensamma kundenkäten i huvudstadsregionen, som görs vart tredje år, i samband med de regelbundna utvecklingssamtalen med personalen, samt den årliga bedömningen av verksamhetsplanerna.

(Utdrag ur Grankulla stads nya plan för småbarnspedagogik som just nu är under arbete).Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi

10.3.2017 16.52
Terveys
Terveellinen ruoka?
Tarkoittaako tuo terveellisestä ravinnosta opettaminen sitä, että suklaavanukas ja muut vastaavat sokerijälkiruuat poistetaan listalta? Jos ei tarkoita niin onpa tämäkin vaan turhaa sanahelinää.
13.3.2017 17.00
Blogin kirjoittaja
Vastaus kommenttiin "Terveellinen ruoka?"
Hei ja kiitos kommentista! Terveellisen ruoan merkityksen opettamiseen päiväkodissa kuuluu muun muassa lasten kanssa juttelu monipuolisen ja terveellisen ruoan merkityksestä sekä kannustaminen terveellisen ruokavalioon. Uuteen suositukseen Kauniaisten päiväkotien aamu- ja välipalalistoista kuuluu muun muassa erilaiset luomupuurot, voileivät, vähärasvaiset marjarahkat ja –jogurtit, viili, riisipiirakka ja pannukakku. Uuden lastenruokasuosituksen mukaisesti jokaisella aterialla tarjotaan myös kasviksia, marjoja tai hedelmiä vaihtelevasti kotimaisia tuotteita ja satokausia suosien.

Listalla on siis paljon hyvää, mutta kehitettävääkin vielä olisi muun muassa ylimääräisen sokerin karttamiseksi. Mainitsemaasi sokerista suklaavanukasta suosituslistalta ei kuitenkaan löytynyt. Mikäli törmäät asiaan vielä jatkossa, suosittelisin kysymään suosituksista poikkeavasta välipalasta suoraan lapsesi päiväkodilta. Välitän joka tapauksessa huomiosi eteenpäin vasu-työryhmälle