Valikko

rss Varhaiskasvatuksen blogi - Småbarnsfostrans blogg

Puhetta siitä miten uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu ja tilaa sinun sanallesi.
20.3.2017 | perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kotikäynti päivähoidossa, vasu2016, varhaiskasvatus

Kotikäynnit päivähoidon aloituksen tukena - Hembesök som stöd för dagisstart

Kuuluiko sinun lapsesi päivähoidon aloitukseen kotikäynti? Millaisena koit tai kokisit sen merkityksen ja olisiko sinun tai lapsesi suhtautuminen päivähoitoon ollut erilainen jos kotikäyntiä ei olisi tehty?
patsas2
Onnistunut kotikäynti lisää lapsen turvallisuuden tunnetta päivähoidon alkaessa

Vasu-työryhmän edellisessä tapaamisessa keskustelua syntyi etenkin päivähoitoa aloittamassa olevien lasten koteihin tehtävistä kotikäynneistä. Yleensä kotikäynti tehdään sen jälkeen kun perhe on ensimmäisen kerran käynyt päiväkodilla tutustumassa ja ennen kuin varsinainen päiväkotiura on pehmeän laskun saattelemana alkamassa. Kotikäynnin aikana lapsi pääsee tutustumaan uuteen aikuiseen itselleen luontevassa ympäristössä. Toistaiseksi kotikäyntien toteutuksessa on vielä pieniä eroja päiväkotien välillä, mutta tavoitteina kaikilla ovat lapseen ja perheeseen tutustuminen, lapsen turvallisuuden tunteen lisääminen ja vanhempien kanssa toimivan yhteistyösuhteen luominen.

Tekstin alussa esitettyjen kysymysten saattelemana haluaisimme kuulla, mitä kotikäynnit ovat antaneet perheellenne ja olisiko jokin toisin jos kotikäyntiä ei olisi ollut?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hembesök som stöd för dagisstart


Ingick ett hembesök i dagisstarten för ditt barn? Hur upplevde du (eller hur skulle du uppleva) dess betydelse, och skulle din eller ditt barns inställning till dagvården vara annorlunda, om hembesöket hade uteblivit?

patsas2


Vid arbetsgruppens senaste möte diskuterades de hembesök som görs framför allt i de barns hem som ska börja i dagvården.  I allmänhet görs hembesöket efter att familjen besökt daghemmet för första gången och före den egentliga dagisstarten då barnet gör sin mjuklandning i daghemsmiljön. Tills vidare finns det små skillnader mellan daghemmen och hur de genomför hembesöken, men syftet är alltid att man ska bli bekant med familjen, öka barnets känsla av trygghet samt få i gång ett fungerande samarbete med föräldrarna.

Vi hoppas att ni vill begrunda frågorna ovan i början av texten och berätta vad hembesöken gett er familj. Skulle något vara annorlunda om hembesöket hade uteblivit?


Palaa otsikoihin | 8 Kommenttia | Kommentoi

24.3.2017 12.50
Nitta ja Nanda
Kotikäynti oli hyvä juttu !
Meillä pojat aloittivat kirkon kerhossa ennen päiväkotivaihetta. Minusta kerhon vetäjän vierailu kotona ennen aloitusta oli tosi hyvä juttu, sekä pojalle että meille vanhemmille. Leikittiin hiekkalaatikolla ja tultiin tutuiksi puolin ja toisin. Uskon, että pojan oli helpompi aloittaa kerho kun kaikki ei ollut uutta ja ennenkokematonta. Muuten yli puolen tusinan uuden kaverin saaminen yhdellä iskulla olisi voinut olla melkoinen mullistus.
En ollut kuullut tällaisesta toiminnasta aiemmin joten aluksi tietty huolestuin onko kotimme riittävän siisti ja onko tarkoitus jotenkin arvioida sopivuuttamme vanhemmiksi, mutta kun jutellessamme selvisi että kerhon vetäjällä on itselläänkin lapsia, ymmärsin ettei näin todellakaan ollut.
Kaikki eivät välttämättä kuitenkaan halua kotikäyntiä, joten ettehän ole suunnitelleet sitä 'pakolliseksi' vaan vaihtoehdoksi tai lisätueksi tuolle pehmeälle alulle päiväkodissa vanhempien kera.
26.3.2017 14.50
Blogin kirjoittaja
Vastaus kommenttin "Kotikäynti oli hyvä juttu!"
Hei! Hienoa, teidän kokemuksenne perusteella kotikäynti on mennyt juuri niin pitääkin. Kotikäynnin myötä kerhon aloittaminen on ollut ainakin asteen verran helpompaa kun muuten vieraassa paikassa on ollut jo yksi tutumpi ihminen.

Hyvä että otit esiin myös vanhempien mahdollisen epäilyksen kotikäyntien motiivista. Uskon, että useammatkin perheet pohtivat samanlaisia asioita kuin kuvailit. Meidän työntekijöiden onkin tärkeää perustella hyvin kotikäyntien tarkoitus ja muistaa selventää ettei se missään tapauksessa ole kodin tai vanhempien arviointi vaan etukäteen tutustuminen lapsen edun nimissä, uuden ja ei aina niin helpon elämänvaiheen alkaessa. Juuri tämän takia kotikäynti vietetäänkin yleensä lastenhuoneen lattialla tai hiekkalaatikolla jutellen.

Viimeiseksi mainitsemasi asia kotikäyntien vapaaehtoisuudesta on myös tärkeä seikka. Nykyisessä varhaiskasvatussuunnitelmassa vapaaehtoisuutta ei ole erikseen mainittu, mutta tietenkään kenenkään kotiin ei väkisin tulla. Välitän tämän näkökulman vasu-työryhmälle ja se otetaan huomioon päivähoidon aloituksen toimintatapoja linjattaessa. Kiitos erittäin hyvästä kommentista!
30.3.2017 10.04
Mama
Kotikäynti
Molemmat lapsemme ovat aloittaneet ryhmäperhepäivähoidossa ja oma hoitaja kävi kotona ennen aloitusta. Meistä se oli tosi mukava tapa, puolin ja toisin sai rauhassa tutustua ja hoidon aloitus oli sujuvaa.
30.3.2017 15.27
Blogin kirjoittaja
Vastaus kommenttiin "Kotikäynti"
Kiitos kommentista Mama! Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että kotikäynnit ovat myös perheiden mielestä merkityksellisiä.
5.4.2017 14.14
Kotikäynti
Hei,

Metsämajan päiväkodista tehtiin kotikäynti ja se oli todella mukava tapa ja auttoi lapsia päiväkodin aloituksessa. Toivoisin, että tapa olisi myös muissa päiväkodeissa. Monen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu kotikäynnit, mutta valitettavasti sitä ei toteuteta kaikissa. Metsämajan päiväkodilta upeaa toimintaa, että toteuttivat kotikäynnit kiireestä huolimatta. Valitettavasti moni päiväkoti jättää tämän tekemättä, vaikka se on kirjattu heidän suunnitelmiinsa.
12.4.2017 17.08
Blogin kirjoittaja
Vastaus kommenttiin "kotikäynti"
Hei ja kiitos kommentista! Kotikäynti osana päivähoidon aloitusta kuuluu yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja näin ollen kaikkien kaupungin päiväkotien toimintatapoihin. Lähtökohtaisesti se siis pyritään toteuttamaan kaikkien uutena aloittavien lapsien kanssa, mutta toisinaan tulee tilanteita, joissa näin ei tapahdu. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi nopealla aikataululla alkava päivähoito tai tilanteet, joissa vanhemmat eivät halua kotikäyntiä.
3.5.2017 19.38
Kolmen isä
Kauniaisten kielikylpypäiväkodissa tapa ei ole ainakaan käytössä. Ei tällä hetkellä eikä aiemmin. Kuullostaisi kyllä todella upealta.
5.5.2017 21.52
Blogin kirjoittaja
Vastaus nimimerkille "Kolmen isä"
Hei! Kuten jo aiemmassa kommentissa tuli puheeksi, ovat kotikäynnit kuuluneet Kauniasten varhaiskasvatussuunnitelmaan jo pitkään. Tähän mennessä suunnitelma on kuitenkin ollut vain suositus, mikä on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen ettei esimerkiksi kaikissa päiväkodeissa kotikäynteihin ole panostettu yhtäläisesti.

Ensi elokuussa käyttöön otettava uusi varhaiskasvatussuunnitelma tulee kuitenkin olemaan aiemmasta poiketen kaikkia varhaiskasvatusalan toimijoita velvoittava. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jatkossa kotikäyntien toteuttamiseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota.