Valikko

rss Varhaiskasvatuksen blogi - Småbarnsfostrans blogg

Puhetta siitä miten uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu ja tilaa sinun sanallesi.
20.3.2017 | perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kotikäynti päivähoidossa, vasu2016, varhaiskasvatus

Kotikäynnit päivähoidon aloituksen tukena - Hembesök som stöd för dagisstart

Kuuluiko sinun lapsesi päivähoidon aloitukseen kotikäynti? Millaisena koit tai kokisit sen merkityksen ja olisiko sinun tai lapsesi suhtautuminen päivähoitoon ollut erilainen jos kotikäyntiä ei olisi tehty?
patsas2
Onnistunut kotikäynti lisää lapsen turvallisuuden tunnetta päivähoidon alkaessa

Vasu-työryhmän edellisessä tapaamisessa keskustelua syntyi etenkin päivähoitoa aloittamassa olevien lasten koteihin tehtävistä kotikäynneistä. Yleensä kotikäynti tehdään sen jälkeen kun perhe on ensimmäisen kerran käynyt päiväkodilla tutustumassa ja ennen kuin varsinainen päiväkotiura on pehmeän laskun saattelemana alkamassa. Kotikäynnin aikana lapsi pääsee tutustumaan uuteen aikuiseen itselleen luontevassa ympäristössä. Toistaiseksi kotikäyntien toteutuksessa on vielä pieniä eroja päiväkotien välillä, mutta tavoitteina kaikilla ovat lapseen ja perheeseen tutustuminen, lapsen turvallisuuden tunteen lisääminen ja vanhempien kanssa toimivan yhteistyösuhteen luominen.

Tekstin alussa esitettyjen kysymysten saattelemana haluaisimme kuulla, mitä kotikäynnit ovat antaneet perheellenne ja olisiko jokin toisin jos kotikäyntiä ei olisi ollut?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hembesök som stöd för dagisstart


Ingick ett hembesök i dagisstarten för ditt barn? Hur upplevde du (eller hur skulle du uppleva) dess betydelse, och skulle din eller ditt barns inställning till dagvården vara annorlunda, om hembesöket hade uteblivit?

patsas2


Vid arbetsgruppens senaste möte diskuterades de hembesök som görs framför allt i de barns hem som ska börja i dagvården.  I allmänhet görs hembesöket efter att familjen besökt daghemmet för första gången och före den egentliga dagisstarten då barnet gör sin mjuklandning i daghemsmiljön. Tills vidare finns det små skillnader mellan daghemmen och hur de genomför hembesöken, men syftet är alltid att man ska bli bekant med familjen, öka barnets känsla av trygghet samt få i gång ett fungerande samarbete med föräldrarna.

Vi hoppas att ni vill begrunda frågorna ovan i början av texten och berätta vad hembesöken gett er familj. Skulle något vara annorlunda om hembesöket hade uteblivit?


Palaa otsikoihin | 8 Kommenttia | Kommentoi