Valikko

rss Varhaiskasvatuksen blogi - Småbarnsfostrans blogg

Puhetta siitä miten uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu ja tilaa sinun sanallesi.
16.2.2017 | varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, vasu2016, varhaiskasvatussuunnitelma, varhaiskasvatus, päiväkodit, päivähoito

Kauniaisten VASU-prosessin alku - Grankulla påbörjar uppdateringen av planen för småbarnspedagogik

Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelman päivitys on aloitettu Opetushallituksen julkaistua uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Päivitysprosessi aloitettiin arvokeskustelulla koko henkilöstön kesken. Työtä tullaan jatkamaan koko toimintakauden ajan, niin että valmis varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu saataisiin käyttöön elokuussa 2017.

vasuperusteet
Vasu-perusteet ovat pohja Kauniaisten omalle varhaiskasvatussuunnitelmalle

Vasun työstöön Kauniaisissa osallistuvat kaikki varhaiskasvatusalan ammattilaiset ydinryhmän johdolla. Mukaan toivottavaisiin mielipiteitä myös vanhemmilta ja muilta kuntalaisilta. Tämän blogin kautta jaamme tietoa varhaiskasvatussuunnitelman työstöstä sen eri vaiheissa ja tarjoamme mahdollisuuden suunnitelmatyöhön osallistumiseen. Vasu-perusteisiin pääsee tutustumaan Opetushallituksen verkkosivujen kautta.

Vasu-prosessin tarkoituksena on perehtyä perusteisiin ja pohtia sitä, mitä me kauniaislaisina haluamme niihin vielä lisätä.

Kommentit, ajatukset ja ideat aiheesta ovat tervetulleita ja niitä voi jakaa alla olevan kommenttiosion kautta.

Ensimmäisessä ydinryhmän tapaamisessa käytiin yleistä keskustelua uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä perehdyttiin lapsilähtöisen ja osallistavan kasvatuskulttuurin rakentamiseen.

Lapsilähtöistä ja osallistavaa kasvatustoimintaa suunniteltaessa ja arvioidessa hedelmällinen työväline on pedagoginen dokumentointi. Pedagogisella dokumentoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi toiminnan havainnointia, kuvaamista ja lasten töiden arkistoimista. Dokumenttien avulla päästään jyvälle toiminnan lähtökohdista, mutta lisäksi ne auttavat havaitsemaan osallistavan toimintakulttuurin esteet ja edistäjät.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Grankulla påbörjar uppdateringen av planen för småbarnspedagogik


Grankulla stad har påbörjat revideringen av sin plan för småbarnspedagogik efter att Utbildningsstyrelsen publicerade nya grunder för planen för småbarnspedagogik.

Processen inleddes med en värdediskussion med hela personalen. Arbetet fortsätter under hela verksamhetsperioden så att den färdiga planen kan tas i bruk i augusti 2017.

vasuperusteet
Grunderna för planen för småbarnspedagogik utgör stommen för Grankulla stads egen plan för småbarnspedagogik.

I Grankulla deltar all yrkeskunnig personal inom småbarnspedagogiken i arbetet med planen under ledning av en kärngrupp. Vi hoppas att också föräldrarna och andra invånare vill bidra med sina åsikter. Via den här bloggen delar vi information om arbetet med planen under de olika arbetsskedena och ger alla en möjlighet att delta i arbetet. Läs grunderna för planen för småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Syftet med uppdateringsprocessen är att sätta sig in i grunderna och tänka på vad vi i egenskap av Grankullabor vill tillägga.

Kommentarer, tankar och idéer kring ämnet är välkomna och du kan delta genom att fylla i kommentarfältet nedan.

Under kärngruppens första möte fördes en allmän diskussion om de nya grunderna. Gruppen satte sig också in i hur man bygger upp en pedagogisk kultur som utgår från barnen och gör alla delaktiga.

I detta sammanhang är pedagogisk dokumentation ett viktigt redskap. Pedagogisk dokumentation kan gå ut på t.ex. att observera eller fotografera verksamheten och att arkivera barnens arbeten. Med hjälp av dokumentationen får man bättre insyn i verksamhetens utgångspunkter, och dokumentationen hjälper också att identifiera vilka element som främjar eller hämmar delaktigheten.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja