Valikko

Tervetuloa Metsämajan     päiväkotiin!

"Metsämaja on kuin maja metsässä.

Metsä moneen seikkailuun houkuttaa.

Maja suojaa ja turvaa tarjoaa."

ulkokuva
Metsämajan päiväkoti kevät aikaan

 

Päiväkodissamme toimii kaksi lapsiryhmää:
•   Menninkäiset 3-6-vuotiaat
•   Tiitiäiset 1-3-vuotiaat


 Metsämajan päiväkodin toiminta-ajatus

Pidämme tärkeänä hyvää, tasapainoista ja lapsilähtöistä arkea. Kiireetön ja säännöllinen päivärytmi mahdollistaa arjessa kasvun, kehityksen ja oppimisen. Lapsi voi oppia samanaikaisesti monia asioita usealta eri osa-alueelta.  

Toimintaa eriytetään pienryhmiin lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden, sekä lasten omien kiinnostusten mukaan.
 
Lapsen ohjatulla ja vapaalla leikillä on arjen toiminnassamme suuri merkitys. Lasten leikkejä ja mielikuvitusta tuetaan ja leikille annetaan aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia.


Tarkempaa tietoa löytyy ylläolevista linkeistä ja  vasemmasta sivuvalikosta.