Valikko

Tervetuloa kielikylpypäiväkodin sivuille !

Kielikylpy GRANI språkbad


Ruotsinkielinen kielikylpy

 

Ruotsinkielinen kielikylpy on kaksivuotinen ja se suunnattu suomenkielisten kotien 5 ja 6- vuotiaille lapsille.

Lapsiryhmässä on n. 21 lasta ja henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja.

Kielikylpyperiaatteen mukaan henkilökunta puhuu lapsille ruotsia ja ympäristö muokataan tukemaan kielenomaksumista. Henkilökunta on kaksikielistä ja yhteistyö huoltajien kanssa tapahtuu suomenkielellä.

Yleis- ja sisällölliset tavoitteet sekä toimintaperiaatteet, ovat kielikylvyssä samat kuin muillakin esikoululaisilla. Kielikylvyn tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti asenteisiin uutta kieltä ja kulttuuria kohtaan. Toiminnassa omaksutaan esikoulupäivän arkeen liittyvää kieltä ja käsitteitä. Etätavoitteena on toiminnallinen ruotsinkieli.

Huoltajilla on kielikylpyohjelmassa tärkeä rooli suomenkielen vahvistajina.

Esikoulun jälkeen lasten kielikylpyohjelma jatkuu Mäntymäen koulun kielikylpyluokilla.Hautomo

 

Ruotsinkielisen kielikylvyn lisäksi päiväkodissa toimii kielikylpyyn suuntautuville 3 - 4 vuotialle lapsille oma suomenkielinen ryhmänsä, ns. "hautomo"

Ryhmässä on n. 21 lasta ja sen toiminnasta vastaavat kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja


Ilmoittautuminen kielikylpyyn

 

Kielikylpypäiväkotiin voi ja kannattaa ilmoittautua heti, kun arvelee sen olevan sopiva vaihtoehto omalle lapselleen.

Kielikylpyryhmään  ilmoittaudutaan kirjallisesti päiväkodeista saatavalla lomakkeella.

Lomake palautetaan päiväkodin johtajalle osoitteeseen:

Kielikylpy GRANI 

Stenbergintie 30

02700 KAUNIAINEN

Kielikylpyyn ilmoittautuneista pidetään ilmoittautumisen vastaanottamispäivämäärän mukaista jonolistaa.


Ruokalista >