Yhteystiedot Valikko

Lasten hoidon tuet

Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtoiset taloudellisen tuen muodot ovat lasten kotihoidon tuki ja lasten yksityisen hoidon tuki. Molempiin tukimuotoihin voi kuulua hoitoraha sekä tulosidonnainen hoitolisä. Sekä kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen lisäksi Kauniaisissa maksetaan kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kaikkia edellä mainittuja lapsen hoidon tukia haetaan Kelan kautta.