Yhteystiedot Valikko

Kasvun ja oppimisen tuki


Jokaisen lapsen kasvua ja oppimista tukee laadukas varhaiskasvatus, jossa lapsi kohdataan yksilönä ja häntä tuetaan tarpeidensa mukaan. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on mahdollisimman varhain havaita kehityksen ja vuorovaikutuksen riskitekijöitä. Tuen tarvetta pohditaan vanhempien, varhaiskasvattajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan havaintojen ja arviointien pohjalta. Tuen suunnittelua pohjustaa kuva lapsen vahvuuksista, häntä kiinnostavista ja innostavista asioista sekä kehityksen riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä.

Kukin lapsi saa tarpeidensa mukaisesti yleistä, tehostettua tai erityistä tukea ks. varhaiskasvatussuunnitelma. Tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus järjestetään ensisijaisesti tavallisissa ryhmissä muiden lasten kanssa huolehtien samalla heidän ja vanhempien tuesta ja ohjauksesta. Jokaiselle tuen tarpeessa olevalle lapselle laaditaan tuen suunnitelma yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvattajien, erityisopettajan ja tarvittavien muiden tahojen kanssa.