Yhteystiedot Valikko

Hoitopaikan hakeminen ja hoitopaikan myöntämisessä noudatettavat periaatteet


Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8.2018 alkaen


 

Kunnallista varhaiskasvatusta suomen kielellä on Kauniaisissa tarjolla päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja paikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa.

 

1.8.2018 alkavaa toimintakautta varten varhaiskasvatushakemus tulee täyttää 31.1.2018 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa http://www.kauniainen.fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/varhaiskasvatus. Hakija saa kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta.

 

Esiopetus on velvoittavaa toimintavuonna 2018 – 2019 kaikille vuonna 2012 syntyneille lapsille. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

 

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2018–2019 Metsämajan päiväkodissa, Sansinpellon päiväkodissa sekä päiväkoti Pikku Akatemiassa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa.

 

Esiopetus alkaa 15.8.2018 ja se päättyy 31.5.2019. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä. Esiopetushakemus tulee täyttää viimeistään 31.1.2018. Hakemus täytetään myös niistä lapsista, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, oikeus varhaiskasvatukseen sekä sijoitus päiväkotiin pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tarjotaan samasta yksiköstä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä varhaiskasvatusajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos lapsella ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, tai jos hänen varhaiskasvatuspaikkansa irtisanotaan, varhaiskasvatusta voi hakea laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

 


Kaupungin päiväkodit:


Kielikylpy Grani Språkbad
3-6 –vuotiaille, kielikylpyryhmä 5 – 6 –vuotiaille, Stenbergintie 30, puh. 050 411 6126    
Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti
1-3 –vuotiaille, Stenbergintie 28, puh. 050 411 6126

Metsämajan päiväkoti
1-6 –vuotiaille, Asematie 24, puh. 050 375 2448
    
Pikku Akatemia
1-6 –vuotiaille, lisäksi vuorohoitoryhmä 1 – 5 -vuotiaille, Akatemiantie 11-13, puh. 050 341 5313

Sansinpellon päiväkoti
1-6 –vuotiaille, Forsellesintie 14, puh. 050 341 5391

         

Avoimessa perhetoiminnassa (Thurmanin puistotie 1) järjestetään tiistaina 16.1.2018 klo 10 infotilaisuus eri varhaiskasvatusvaihtoehdoista. Paikalla on päiväkodinjohtajia vastaamassa vanhempien kysymyksiin koskien päiväkodeissa tarjottavaa varhaiskasvatusta.

Lisätietoja varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksen tukimuodoista antaa varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola p.  050 341 6269, varmimmin tavoitettavissa puhelinaikoina ma, ti ja to klo 9.30–11  (annika.hiitola@kauniainen.fi).  www.kauniainen.fiLomakkeen voi myös tulostaa alla olevasta linkistä:

Päivähoitohakemuslomake (pdf) (66.2 KB)

Täytetyt hakemuskaavakkeet palautetaan päiväkoteihin tai kaupungintalolle, osoitteeseen

Kauniaisten kaupunki

Varhaiskasvatuspäällikkö
Kauniaistentie 10
02700 Kauniainen.


Varhaiskasvatuspäälliköltä ja päiväkotien johtajilta saa myös lisätietoja.

Helsingin seudun päivähoidon yhteiskäyttöalue

Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla asuvat perheet voivat saada lapselle varhaiskasvatuspaikan joko omasta asuinkunnastaan tai toisesta yhteiskäyttöalueen kunnasta. Paikkaa tulee aina hakea myös omasta asuinkunnasta.