Valikko

Varhaiskasvatuksen ajankohtaista

17.12.2014

Pääkaupunkiseudun päivähoito ja esiopetus saivat loistavat tulokset asiakastyytyväisyyskyselyssä

Henkilöstö saa suuren kiitoksen vanhemmilta

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen toteuttivat loka-marraskuussa jo kolmannen kerran yhteisen asiakastyytyväisyyskyselyn päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille. Kyselyllä kartoitettiin vanhempien tyytyväisyyttä päivähoito- ja esiopetuspalvelujen järjestämiseen ja toimintaan. Kyselyn toteuttamisesta vastasi mittaus-, palautetieto- ja asiantuntijaratkaisuja tuottava Feelback Oy.
    
Kysely tehtiin verkkokyselynä ja siihen saatiin lähes 15 000 vastausta. Kyselyyn sai vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja somaliksi. Kyselyn tuloksia voidaan pitää sekä luotettavina että yleistettävinä suuren vastaajamäärän vuoksi. Kyselyä voidaan pitää myös erittäin pätevänä, sillä se on tarkasti osallistujakuntien tarpeisiin räätälöity.

Tulosten perusteella tyytyväisyys parani edelliseen, vuonna 2011 toteutettuun yhteiseen kyselyyn verrattuna kaikissa kunnissa. Vanhemmat antoivat erittäin hyvän yleisarvosanan päivähoidon toimivuudesta. Asteikolla 1-5 Espoo sai arvosanaksi 4,50, Helsinki 4,47, Vantaa 4,40 ja Kauniainen 4,70. Tyttöjen ja poikien vanhemmat olivat yhtä tyytyväisiä päivähoidon toimivuuteen.

Päivähoitoon ja esiopetukseen hakemisessa korostui tyytyväisyys saatuun hoito- tai esiopetuspaikkaan sekä sen sijaintiin. Noin 90 prosenttia vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä saatuun paikkaan ja paikan sijaintiin.

Päivähoidon ja esiopetuksen aloittamisessa sekä itse toiminnassa tyytyväisimpiä oltiin lasten ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen, lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä lasten viihtymiseen päivähoidossa tai esiopetuksessa. Alhaisimman arvosanan, keskimäärin hieman alle 4, vanhemmat antoivat lasten mahdollisuuksista vaikuttaa toimintaan.

Päivähoidon ja esiopetuksen viestinnässä vanhemmat eivät kokeneet internet-sivuja tiedon saannin kannalta kovin hyödyllisiksi. Vapaassa palautteessa toivottiin enemmän vaihtoehtoja henkilökohtaiseen sähköiseen viestintään, esimerkiksi vastaavia kuin on käytössä peruskouluissa.

Pääkaupunkiseudun yhteisenä kehittämiskohteena on lasten leikki ja päivittäisen liikkumisen lisääminen. Toiminnan kehittämisessä tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota lasten mahdollisuuksiin vaikuttaa ja tehdä aloitteita.

Kyselyn raportti on luettavissa täällä: Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 >

Lisätietoja: Titta Tossavainen, Espoo, p. 09 816 23300
Barbro Högström, Espoo ruotsinkieliset, p. 09 816 52344
Satu Järvenkallas, Helsinki, p. 09 31043368
Niclas Grönholm, Helsinki ruotsinkieliset, p. 09 31086625
Annika Hiitola, Kauniainen, p. 09 5056820
Sole Askola-Vehviläinen, Vantaa, p. 09 83924709
Berndt-Johan Lindström, Vantaa ruotsinkieliset, p. 09 83922859
Feelback Oy, Nea Miettinen-Paavola, p. 0207 433 980


Palaa otsikoihin